Back to Press Room

Read previous article

press-room-post-main-desktop

Polskie banki coraz bliżej wprowadzenia polskiej technologii blockchain

February 13, 2018

8 min read

Polskie banki zakończyły testowanie rozwiązania blockchain polskiej firmy Billon w celu wykorzystania tej technologii do przechowywania i przesyłania dokumentów do klientów. Testy wydajnościowe potwierdziły możliwość zapisywania bezpośrednio w rozproszonym rejestrze nawet 5 milionów dokumentów dziennie, co spełnia potrzeby nawet największych instytucji finansowych w Polsce.

Od sierpnia 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzi postępowania wobec niemal wszystkich banków w kraju. Trybunał zdecydował, że informacje przekazywane klientom za pośrednictwem skrzynki mailowej i bankowości elektronicznej nie spełniają wymogów trwałego nośnika, obejmujących brak technicznej możliwości modyfikacji lub usunięcia danych zapisanych wcześniej przez jedną ze stron. Ponieważ nadawca może ingerować w treść korespondencji, tym samym wszystkie dokumenty przekazywane klientom tą drogą nie mogą być traktowane jako dostarczone i niezmienne przez wymagany okres. Dlatego Związek Banków Polskich wspólnie z bankami od wiosny 2017 r. prowadzi prace nad sektorowym rozwiązaniem tego problemu.

W ramach tych prac w grudniu 2017 r. Biuro Informacji Kredytowej koordynowało testy rozwiązania blockchain firmy Billon jako trwałego nośnika dla banków.  Billon i Biuro Informacji Kredytowej podpisały umowę na wdrożenie pilotażowe  rozwiązania blockchain (tzw. proof of concept), które w całości stworzył zespół polskiej firmy. Do aktywnych testów rozwiązania przyłączyło się kilka polskich banków, oraz kilka następnych w roli obserwatorów, rozpoczynając publikowanie niespersonalizowanych dokumentów – regulaminów czy cenników.

Celem testów było sprawdzenie kluczowej w tym przypadku możliwości technologii Billon, a więc przechowywania  w strukturze blockchain całych dokumentów.  Billon, w odróżnieniu od konkurencji, zapisuje w rozproszonym rejestrze oprócz sum hashowych kompletne dokumenty w wielu kopiach, rozproszone w strukturze blockchain. Tak zapisane dokumenty znajdują się, zgodnie z wymogami trwałego nośnika,  poza kontrolą zarówno banków, jak i operatora systemu, czyli Billon i BIK. Testowana była wydajność rozwiązania, czyli liczba dokumentów i czas w jakim rozwiązanie Billon jest w stanie zapisać i udostępnić do odczytu dokumenty.

Wyniki testów potwierdziły, że w rozproszonym rejestrze Billon można zapisać w ciągu doby nawet 1,5 biliona bajtów danych oraz przechować ponad 5 milionów nowych dokumentów. Są to rezultaty o kilka rzędów wielkości większe od konkurencyjnych rozwiązań blockchainowych. Takie wyniki były możliwe dzięki całkowicie zdecentralizowanej architekturze rozwiązania Billon, której wydajność i szybkość rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Zapisywanie w blockchainie Billon całych plików nie wymaga korzystania z centralnych serwerów ani systemów kopii zapasowych, co zwiększa bezpieczeństwo i obniża koszty.

– Nasz blockchain w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań jako jedyny zapisuje w formie rozproszonej całe dokumenty, a nie tylko ich adresy (funkcje skrótów). Przechowywanie dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność, niezaprzeczalność i niemożliwość jednostronnego usunięcia zapisanych danych. Zwiększa to bezpieczeństwo i jest w pełni zgodne z wymogami regulacyjnymi UE. Oznacza to, że nasz trwały nośnik może być wdrożony nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach – mówi Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon.

– Rozwiązanie problemu „trwałego nośnika” w oparciu o systemy blockchain, zaproponowanego przez BIK i Billon, jest dla nas bardzo interesujące – mówi Jarosław Łojewski, Główny Architekt IT Nest Banku. – Dzięki niemu będziemy mogli w szybszy i prostszy sposób udostępniać naszym klientom aktualizowane dokumenty, np. nowe tabele opłat i prowizji. Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest stosunkowo proste we wdrożeniu, tym bardziej, że wykorzystuje posiadane już kanały komunikacji z BIK – dodaje ekspert.

Najbezpieczniejsze rozwiązanie trwałego nośnika

Niespotykana dotąd gwarancja przechowywania danych w niezmienionej formie leży w rozproszonej architekturze blockchain Billon, a nie w procedurach. Przechowywanie całych dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych danych. Wszelka ich modyfikacja nie jest możliwa bez zgody klienta, a niepowołane próby zmiany zostaną automatycznie wykryte i będą widoczne. Żeby odnaleźć dany dokument, niezbędny jest unikalny adres blockchain znajdujący się wyłącznie w posiadaniu instytucji publikującej dokument oraz klienta, którego on dotyczy. Klient ma dostęp do dokumentów w dowolnym momencie, nawet po wygaśnięciu umowy, której one dotyczą.

O Billon
Billon stworzył technologię rozproszonego rejestru, która umożliwia nowy cyfrowy sposób wymiany pieniędzy i danych. Jej silnik, oparty na rewolucyjnej, skalowalnej i lekkiej architekturze blockchain, pozwala na zapisywanie i przetwarzanie regulowanych walut oraz dokumentów w bezpiecznej rozproszonej sieci oraz natychmiastowe i bezpośrednie płatności przy wyjątkowo niskich kosztach obsługi. Na podstawie tej technologii Billon buduje rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe we wszelkich obszarach zarządzania pieniędzmi i danymi, począwszy od masowych wypłat przez mikropłatności, skończywszy na repozytorium dokumentów. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego – brytyjskiego regulatora FCA (Urzędu ds. Postępowania Finansowego).

Billon powstał w 2012 r. i aktualnie w swoich biurach w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce zatrudnia ponad 100 osób. W 2017 r. firma otrzymała grant w wysokości 2 milionów euro na rozwój swojej technologii w największym programie badawczym Unii Europejskiej, Horizon 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.billongroup.com.

press-room-post-author

WRITTEN BY

Emilia Ordon

Head of PR & Communication, Billon Group

Emilia Ordon is Head of Marketing and Public Relations with extensive experience in communications and brand management. She has managed communication and marketing campaigns for many brands including ITI Group, TVN, Polish-German Chamber of Commerce and Industry to name a few. She advised diverse companies and individuals on content and brand management and the creation of engaging client communication.

Media Contact

Follow us

follow-us-0follow-us-1follow-us-2follow-us-3