Wniosek o dofinansowanie numer: POIR.01.01.01-00-0212/17

Opracowanie systemu obsługi płatności pieniądzem elektronicznym opartym o Blockchain, przeznaczonego do realizacji szybkich transakcji o niskiej wartości, dedykowanego w szczególności dla klientów niepełnoletnich
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu płatności działającego w chmurze bazującego na architekturze blockchain. System ten przeznaczony będzie głównie dla klientów niepełnoletnich, w szczególności do wykorzystania w grach oraz innych rodzajach wydawnictw cyfrowych, a więc tam, gdzie celowe może być wprowadzenie nano- lub micro-płatności (płatności o bardzo małej wartości – gdzie kwoty będą liczone w pojedynczych groszach, eurocentach, centach, itp. – dotychczasowe rozwiązania nie umożliwiają takich płatności, gdyż koszt technologiczny obsługi płatności znacząco przewyższa wartość transakcji czyniąc ją nieopłacalną). Istotną cechą planowanego systemu płatności będzie wysoki poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych przechowywanych w chmurze publicznej. Aby go osiągnąć technologia opracowana w ramach projektu będzie wykorzystywać najnowsze metody kryptograficzne autorskie metody zabezpieczeń kluczy prywatnych oraz autorskie sposoby przechowywania danych. Planuje się również wprowadzić usługi komplementarne, takie jak inteligentne kontrakty (zautomatyzowane umowy pomiędzy stronami, nad których realizacją czuwają algorytmy, pełniące funkcję arbitra). Projekt rozpocznie się od prac weryfikujących możliwości umieszczenia aplikacji klienta w chmurze obliczeniowej wraz z przechowywaniem w niej wrażliwych i wartościowych danych (np. dane z cyfrowymi pieniędzmi i klucze prywatne). W wyniku prac badawczych powstanie prototyp rozwiązania informatycznego w warunkach laboratoryjnych. W trzecim etapie projektu zostaną przeprowadzone prace rozwojowe, udoskonalające stworzony system płatności i testy w warunkach rzeczywistych. W ramach badań przemysłowych etapu drugiego nastąpi opracowanie prototypów w warunkach laboratoryjnych modułów „inteligentnych kontraktów” oraz „multi-factor password authorization”. W ostatnim etapie projektu nowo opracowane moduły zostaną zintegrowane z systemem płatności działającym w chmurze oraz przetestowane w warunkach rzeczywistych.

Wartość projektu: 5.917.259 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4.472.197 zł
Odnośniki:
  1. https://billongroup.com/enterprise-solutions/regulated-digital-cash

Wniosek o dofinansowanie numer: POIR.01.01.01-00-1127/17

Automatyzacja procesów obsługi wypłaty świadczeń i wynagrodzeń dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu danych i płatności wykorzystując technologię Blockchain w oparciu o technologię Billon

Celem jest stworzenie systemu umożliwiającego automatyzację procesów obsługi umów dla pracowników tymczasowych, dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu danych i płatności wykorzystując technologię Blockchain w oparciu o technologię Billon.

Podstawą projektu jest technologia Blockchain umożliwiająca użycie elektronicznej gotówki, będącej alternatywą dla gotówki oraz przelewów bankowych. System będzie umożliwiał obrót elektroniczną gotówką w technologii Blockchain bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, bez pośrednictwa podmiotów trzecich (np. banków). Elektroniczna gotówka nie jest kryptowalutą (jak np. Bitcoin), ma to być zawsze waluta narodowa, emitowana przez banki. System umożliwi także przekazywanie z banków do użytkowników elektronicznej gotówki oraz zamianę elektronicznej gotówki na gotówkę (banknoty lub pieniądze na koncie). Użycie elektronicznej gotówki opiera się o system Billon i nie wymaga posiadania konta bankowego. Dlatego elektroniczna gotówka może być szczególnie przydatna przy wypłatach wynagrodzeń dla osób pracujących tymczasowo lub wynagradzanych okazjonalnie czy nieregularnie niewielkimi kwotami. Jest ona alternatywą dla różnych dotychczas używanych form płatności.
W ramach projektu prowadzone będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W ramach badań przemysłowych zostaną zrealizowane następujące etapy:

Etap 1: Płatność połączona z wymianą i weryfikacją danych osobowych w oparciu o technologię Blockchain

Etap 2: Odzyskiwanie hasła bez konieczności posiadania centralnego serwera (server-less password recovery)

Etap 3: Wydajne szyfrowanie z uwierzytelnianiem
Przedmiotem badań przemysłowych będą przede wszystkim opracowanie odpowiednich modeli i algorytmów, które posłużą do stworzenia

W ramach prac rozwojowych (Zadanie 4) zostanie wykonana finalna wersja prototypu systemu. Po zakończeniu projektu badawczo-rozwojowego system zostanie wdrożony przez spółkę Billon, która w oparciu o ten system będzie świadczyć usługi.
Wartość projektu: 4.944.006 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3.731.236 zł
Odnośniki:
  1. https://billongroup.com/
  2. https://billongroup.com/enterprise-solutions/trusted-document-management