• ZAUFANE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

  ROZWIĄZANIA DLT ZASTĘPUJĄCE PAPIER

  WYŚLIJ, PRZECHOWAJ, PODPISZ, UDOSTĘPNIJ dokumenty z gwarancją ich niezmienności przy minimalnych nakładach administracyjnych
  Pozbądź się papieru, obniż koszty i uprość procesy, wdrażając bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązanie
Zobacz nasze rozwiązanie dla wyższych uczelni:

Cyfrowe dyplomy

Misją Billona jest uwolnienie transformacyjnego potencjału technologii rozproszonego rejestru (DLT) przez stworzenie wydajnego systemu zaufanego zarządzania dokumentami

kompleksowa, w pełni cyfrowa i zgodna z przepisami wymiana informacji i dokumentów biznesowych, oparta na zapisie niepodrabialnych i w pełni bezpiecznych danych na blockchainie

Kluczowe funkcje zarządzania danymi cyfrowymi

function 'send'
WYŚLIJ

Poufna i wiarygodna komunikacja biznesowa, obejmująca dokumenty publiczne i prywatne

function 'store'
PRZECHOWAJ

Zdecentralizowany i rozproszony model przechowywania niezmiennych danych i dokumentów „on-chain”

function 'sign'
PODPISZ

Zdalny podpis elektroniczny powiązany z tożsamością weryfikowaną przez rozproszony rejestr

function 'share'
UDOSTĘPNIJ

Bezpieczna wymiana danych z jednym źródłem prawdziwości informacji oraz weryfikacją jej pochodzenia, praw dostępu i wykorzystania

Niezaprzeczalne źródło pochodzenia z wbudowaną ścieżką audytu

 • privacy

  Aktywne doręczenie

  Podpis cyfrowy i znacznik czasu zapisany na blockchainie zapewniają niepodważalny dowód doręczenia oraz ścieżkę audytu

 • fully digital

  Niezmienność i przejrzystość

  Niezmienność zapisów blockchain umożliwia zaufaną komunikację biznesową, w tym współdzielenie danych między wieloma stronami

 • Immutable & transparent

  W pełni cyfrowe rozwiązanie

  Prosta aplikacja mobilna lub internetowa pozwala na dwustronną komunikację z klientami

 • Regulatory compliant

  Ochrona prywatności w oparciu o najwyższy poziom bezpieczeństwa

  Zarządzanie tożsamością cyfrową, wykorzystujące szyfrowanie po stronie klienta do zabezpieczenia weryfikacji i uwierzytelnienia KYC

Korzyści dla klientów

System rozproszonego rejestru stworzony przez Billon został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić rzeczywiste korzyści biznesowe. Eliminujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa dokumentów i danych. Równocześnie nasza technologia daje użytkownikom dostęp do nowych źródeł przychodów.

Kompletne rozwiązanie biznesowe do cyfrowego zarządzania danymi cyfrowymi i dokumentacją, oszczędzające czas i koszty obsługi

One complete enterprise grade solution for digital data & document management reducing time and costs

Spełnia wymogi prawne regulacji MIFID II w zakresie trwałego nośnika informacji oraz RODO w zakresie ochrony tożsamości i prawa do bycia zapomnianym.

bank, company, goverment

Dwustronna, bezpieczna i w pełni cyfrowa komunikacja B2B i B2C. Obejmuje ona bezpieczne cyfrowe zarządzanie tożsamością oraz cyfrowe podpisywanie i współdzielenie dokumentów

Maksymalizuje bezpieczeństwo danych przy minimalnych kosztach administracji IT. Użytkownicy korzystają z własnych kluczy szyfrujących, zapisanych na ich urządzeniach.

Obniża koszty infrastruktury IT koniecznej do obsługi danych i dokumentów: przechowywania, replikacji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.

Jak działa nasz system

Unikalna architektura rozproszonego rejestru Billon pozwala przechowywać całe dokumenty on-chain

 • Cały dokument zostaje zapisany w strukturze blockchain. Bezpieczeństwo informacji jest osiągane przez automatyczne kopie zapasowe oraz technologiczną niemożliwość niepożądanych modyfikacji albo usunięcia dokumentu. Rozwiązanie umożliwia podgląd dokumentów w oryginalnym formacie

 • Jednostronna zmiana lub usunięcie informacji są technicznie niemożliwe. Dokument zawsze jest dostępny do odczytu w niezmienionej formie.

 • Geofencing i dzielenie bibliotek danych na segmenty umożliwiają pełną kontrolę nad danymi

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa. Indywidualne dane są szyfrowane po stronie klienta

 • Lekkie aplikacje (węzły) działają na dowolnym urządzeniu, nawet na smartfonach

Kontakt