Zaufane zarządzanie dokumentami

BLOCKCHAIN DLA NIEZAWODNYCH I PRZEJRZYSTYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH I WERYFIKACJI DANYCH

Platforma do zarządzania dokumentami i danymi w rozproszonym rejestrze (DLT) stanowi podstawę zaufania w procesach biznesowych, zapewniając:

  • Zdalne składanie oświadczeń woli
  • Zintegrowane procesy identyfikacji elektronicznej i usługi zdalne
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych
  • Integralność i spójność informacji cyfrowej
  • Pełną ścieżkę audytu zgodną z przepisami UE o ochronie danych i trwałym nośniku informacji
Monitor with Billon service

Nasze rozwiązanie umożliwia przejście z prowadzenia papierowej dokumentacji na cyfrowy wewnętrzny i zewnętrzny obieg dokumentów oraz cyfrowy proces zawierania umów, obniżając koszty i usprawniając działanie firmy.

Nasze rozwiązania do zaufanego zarządzania dokumentami

Główne funkcjonalności

Rozwiązanie obejmuje bogaty zestaw narzędzi do cyfrowego zarządzania dokumentami w każdej organizacji, a także możliwość łatwej integracji i interoperacyjności z korporacyjnymi systemami IT.

Aplikacje front-endowe: internetowe i mobilne panele do prezentacji dokumentów

Cyfrowa identyfikacja

arrow
digital identification

Procesy KYC i potwierdzenia tożsamości

Zanonimizowana tożsamość klienta w rozproszonym rejestrze

arrow

Podpis elektroniczny

arrow
signature

Zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne powiązane z potwierdzoną tożsamością w rozproszonym rejestrze

Integracja z pieczęcią elektroniczną

arrow

E-doręczenie

arrow
e-delivery

Potwierdzenie dostarczenia i odbioru dokumentu z wbudowaną możliwością powiadomienia odbiorcy przez SMS lub email

arrow

Przechowywanie dokumentów

arrow
storage

Przechowywanie niezmiennych dokumentów w strukturze blockchain, w zgodzie z wymogami trwałego nośnika informacji

arrow

Skład dokumentów

arrow
document composition

Tworzenie, składanie i generowanie spersonalizowanych dokumentów

arrow

Weryfikacja

arrow
verification

Weryfikacja pochodzenia i autentyczności dokumentów

arrow

Warstwa integracji: API SOAP/REST

Użyj blockchaina, aby zbudować zaufanie i bezpieczeństwo, pozbywając się papieru

Nasze rozwiązanie pozwala odejść od korzystania z papierowych dokumentów i cyfryzuje proces zawierania umów, obniżając koszty oraz usprawniając wewnętrzne i zewnętrzne procesy.

PDF document

Niezmienny rejestr dokumentów i danych

W przeciwieństwie do innych systemów, blockchain Billona przechowuje całe dokumenty w swojej strukturze, stanowiąc niepodważalne źródło prawdziwości informacji

devices

Suwerenna tożsamość

Cyfrowa tożsamość kontrolowana w pełni przez użytkowników końcowych

devices

Transparentność dokumentów i danych

Weryfikacja pochodzenia i ważności danych i dokumentów z pełną ścieżką audytu

user journeys

Całkowicie cyfrowe zarządzanie dokumentami i danymi z możliwością profilowania podróży użytkownika

window with code

Zabezpieczony kryptograficznie i odporny na manipulacje model danych z szyfrowaniem po stronie klienta

flexible system

Elastyczny system, który można dostosować do różnych scenariuszy biznesowych

security model

Model bezpieczeństwa zgodny z przepisami UE o ochronie danych i trwałym nośniku informacji

unique architecture

Wyjątkowa architektura obsługująca masowe wdrożenia – szybka, wydajna i skalowalna

Zapis danych w strukturze blockchain zastępuje kosztowną tradycyjną technologię

Model bezpieczeństwa zgodny
z przepisami UE o ochronie danych
i tożsamości

Billon stworzył nowe kompletne rozwiązanie do trwałej i niezawodnej publikacji dokumentów w rozproszonym rejestrze. Technologia ta zapewnia integralność i spójność informacji oraz wbudowaną pełną ścieżkę audytu.

Szyfrowanie po stronie klienta

Dowiedz się więcej

Billon zapewnia najwyższy poziom ochrony danych przez szyfrowanie poszczególnych ich fragmentów oraz pełną ścieżkę audytu. Każdy fragment danych jest zaszyfrowany osobnym unikalnym kluczem. Klienci mają więc pewność, że ich dokumenty są zapezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Wbudowana prywatność

Dowiedz się więcej

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

Protokół zgodny z RODO

Dowiedz się więcej

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

KYC i weryfikacja tożsamości

Dowiedz się więcej

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

Trwały nośnik informacji

Dowiedz się więcej

Zmiana lub zniszczenie opublikowanych dokumentów jest technicznie niemożliwe. Rozwiązanie zapewnia nieograniczony czasowo dostęp do dokumentów w niezmienionym kształcie.

Szyfrowanie po stronie klienta

Billon zapewnia najwyższy poziom ochrony danych przez szyfrowanie poszczególnych ich fragmentów oraz pełną ścieżkę audytu. Każdy fragment danych jest zaszyfrowany osobnym unikalnym kluczem. Klienci mają więc pewność, że ich dokumenty są zapezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Wbudowana prywatność

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

Protokół zgodny z RODO

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

Procesy KYC i weryfikacji tożsamości

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

Trwały nośnik informacji

Zmiana lub zniszczenie opublikowanych dokumentów jest technicznie niemożliwe. Rozwiązanie zapewnia nieograniczony czasowo dostęp do dokumentów w niezmienionym kształcie.

Jak to działa

Wysokopoziomowy obieg dokumentów

flow of documents

Główne moduły rozwiązania

Corporate Publishing Node

Węzeł publikujący

Umożliwia zapis, replikację i odczyt danych z rozproszonego rejestru

API

API (REST/SOAP)

Umożliwia łatwą integrację

KYC & IDV

KYC i weryfikacja tożsamości

Procesy w pełni zautomatyzowane lub wspomagane przez człowieka

smartphone

Interfejs użytkownika

Przechowywanie i dostęp do dokumentów dla użytkowników końcowych

Billon Publication Panel

Panel publikacji

Przyjazny dla użytkownika interfejs do przesyłania, zarządzania i śledzenia wszelkich dokumentów i danych

Aplikacja do odczytu

Wielokanałowy dostęp do danych zapisanych na rozproszonym rejestrze przez aplikację internetową i mobilną

reading app and service
Billon architecture

Architektura node-per-entity

oznacza, że każdy węzeł sieci blockchain odpowiada konkretnemu podmiotowi. Każdy uczestnik ekosystemu blockchain posiada co najmniej jeden węzeł.

Korzyści dla naszych klientów

cost reduction

Redukcja kosztów

Znaczące oszczędności w porównaniu z używaniem papierowych dokumentów

regulatory compliant

Zgodność z regulacjami

Transparentność i zgodność z przepisami dotyczącymi trwałego nośnika informacji oraz RODO

all-digital experience

W pełni cyfrowe doświadczenie

Panele zarządcze, aplikacje dla użytkowników końcowych i łatwa integracja poprzez API z systemami firmowymi

monitor with data

Bezpieczeństwo danych

Wbudowany mechanizm ochrony danych maksymalizuje ich bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko oszustwa i nielegalnego wykorzystania informacji przy minimalnych kosztach administracji IT

flexible implementation

Elastyczność wdrożenia

Rozwiązanie może być dopasowane do istniejących procesów biznesowych i niestandardowych podróży użytkownika

performence

Szybkość działania

Jedyne w swoim rodzaju, wydajne i kompletne rozwiązanie biznesowe do masowych operacji na dokumentach

operational officiency

Większa wydajność operacyjna

dzięki obustronnej, w pełni cyfrowej komunikacji biznesowej
Oszczędność czasu i zasobów przy weryfikacji i uzgadnianiu treści dokumentów

monitor with code

Mniejsze wydatki na architekturę IT

dzięki architekturze rozproszonej, obsługującej przechowywanie danych, tworzenie kopii zapasowych, replikację i odtwarzanie danych po awarii

trust

Budowa zaufania

Widoczność, śledzenie historii i pełna integralność danych

Możliwe zastosowania

bank

Sektor finansowy

Zdalne zawieranie umów w czasie rzeczywistym

Dzięki naszemu rozwiązaniu banki i firmy ubezpieczeniowe mogą zrezygnować z wysyłania papierowych dokumentów klientom na rzecz komunikacji w pełni cyfrowej, obustronnej i zgodnej z regulacjami, która oszczędza koszty i czas.

Skontaktuj się z zespołem Billon
legal documents

Prawnie wiążące dokumenty

Współdzielone repozytorium jako niepodważalne źródło prawdziwości informacji

Zabezpieczony przed manipulacją rejestr prawnie wiążących dokumentów przechowuje je w sposób uniemożliwiający ich sfałszowanie, zapewniając całkowitą widoczność, możliwość śledzenia historii oraz pełną integralność danych. 

Skontaktuj się z zespołem Billon
energy utility

Energetyka / Media / Telekomunikacja

Obsługa wrażliwych danych w wewnętrznych i zewnętrznych cyfrowych procesach biznesowych

Rozwiązanie może zoptymalizować wewnętrzne i zewnętrzne procesy, np. sprzedaż, fakturowanie, czy zarządzanie bazami danych z dokumentacją klientów, zapewniając jednocześnie ochronę danych i w pełni cyfrowe zarządzanie tożsamością.

Skontaktuj się z zespołem Billon
supply chain

Łańcuch dostaw

Autentyczność i pochodzenie dokumentów

Tradycyjne systemy śledzenia i ręcznego sprawdzania papierowej dokumentacji mogą narazić łańcuchy dostaw na zagrożenia. Nasze rozwiązanie oparte o blockchain zapewnia większą przejrzystość i umożliwia lepszą weryfikację źródła pochodzenia dokumentów. 

Skontaktuj się z zespołem Billon