Zaufane zarządzanie dokumentami

WAŻNE
DOKUMENTY

Dokumenty identyfikacyjne; rejestry potwierdzające własność, dyplomy ukończenia studiów i inne dokumenty przechowywane w niezmiennym rejestrze i zabezpieczone przed podrabianiem lub przerabianiem

Czytaj więcej

UMOWY I KONTRAKTY Z PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Wielostronne umowy w formie elektronicznej: zapewnienie integralnej i niezmiennej treści, zgodność z RODO i jednoczesna eliminacja papierowej dokumentacji

Czytaj więcej

CERTYFIKATY POWROTU DO PRACY

Dokumenty potwierdzające zdolność do pracy: wyniki badań medycznych lub certyfikaty szkoleniowe, zabezpieczone przed fałszowaniem i udostępniane innym podmiotom bez obawy o ujawnienie wrażliwych danych

Czytaj więcej

Misją Billona jest uwolnienie transformacyjnego potencjału technologii rozproszonego rejestru (DLT) dzięki wydajnemu systemowi zaufanego zarządzania dokumentami

Unikalna architektura on-chain zastępuje drogą tradycyjną technologię

  • Cały dokument jest zapisany w strukturze blockchain, co gwarantuje odporność na utratę danych i pewność, że nie zostanie usunięty

  • Jednostronna zmiana informacji jest technicznie niemożliwa, dlatego dokument zawsze można odczytać w niezmienionej formie

  • Pełna kontrola nad danymi dzięki geofencingowi i partycjonowaniu

  • Szyfrowanie indywidualnych danych po stronie klienta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa

  • Lekkie węzły blockchaina mogą być uruchamiane na smartfonach czy tabletach, pomagając stworzyć doskonałe doświadczenie użytkownika

Jak działa nasz system

Korzyści dla klientów

Zaprojektowaliśmy naszą technologię rozproszonego rejestru, aby zapewnić rzeczywiste korzyści biznesowe jej użytkownikom. Eliminujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa dokumentów i otwieramy dostęp do nowych źródeł przychodów.

Oszczędności

One complete enterprise grade solution for digital data & document management reducing time and costs

Kompletne rozwiązanie biznesowe do cyfrowego zarządzania danymi cyfrowymi i dokumentacją, oszczędzające
czas i koszty obsługi.

Zgodność z regulacjami

Technologia spełnia wymogi prawne regulacji MiFID II w zakresie trwałego nośnika informacji oraz RODO w zakresie ochrony tożsamości i prawa do bycia zapomnianym.

bank, company, goverment

Zorientowanie na tożsamość

W pełni cyfrowa dwustronna komunikacja biznesowa obejmuje bezpieczne cyfrowe zarządzanie tożsamością, cyfrowy podpis i współdzielenie dokumentów.

Bezpieczeństwo

Maksymalne bezpieczeństwo danych przy minimalnych kosztach administracji IT. Użytkownicy korzystają z własnych kluczy szyfrujących, zapisanych na ich urządzeniach.

Niskie koszty infrastruktury

Technologia obniża koszty IT związane z przechowywaniem danych, tworzeniem kopii zapasowych, replikacją i odtwarzaniem danych po awarii.

Kontakt