Tokenizacja aktywów

AKTYWA ZAPISANE NA BLOCKCHAINIE

Dzisiaj potwierdzeniem własności większości aktywów są papierowe dokumenty.

Niesie to za sobą:

  • długi czas transakcji
  • utrudnienia i wysokie koszty wymiany aktywów
  • ograniczenia geograficzne w handlu i niską płynność rynku

Dlatego tokenizacja to sposób na bezpieczne posiadanie i handel wszelkiego rodzaju aktywami.

ownership

Czym jest tokenizacja aktywów?

Tokens on chain

Tokeny na blockchainie

Tokenizacja aktywów to proces przekształcenia praw własności do aktywa w cyfrowy token zapisany na blockchainie. Token może reprezentować różne rodzaje aktywów: aktywa materialne, nieruchomości, instrumenty finansowe, akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszu, a także – wykorzystując technologię Billona – nawet waluty narodowe.

For any asset

Każdy rodzaj aktywów

Dzisiejsi inwestorzy szukają łatwych i całkowicie cyfrowych możliwości inwestycji w wybrane przez siebie aktywa: papiery wartościowe, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszu, udziały w spółkach, metale szlachetne, czy nieruchomości. Korzystanie z tokenów zapisanych na blockchainie sprawia, że takie inwestycje są łatwe i przyjazne dla użytkownika.

Multiple Billon benefits

Wiele korzyści

Dzięki tokenizacji rynek staje się bardziej płynny, koszty są niższe, a rozliczenia – szybsze.

Rozwiązanie do tokenizacji aktywów Billon

Pełna zgodność z regulacjami

Dowiedz się więcej

Przy wyborze rozwiązania do tokenizacji ważne jest, żeby zarządzanie cyfrowymi aktywami odbywało się zgodnie z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi. Billon spełnił tę potrzebę, wprowadzając rozwiązanie w pełni zgodne z odpowiednimi regulacjami.

Wybijanie tokenów nie wymaga kosztów

Dowiedz się więcej

Wybijanie tokenów to proces tworzenia tokenów reprezentujących wartość. Nowe tokeny są tworzone przez węzeł menniczy – specjalny komponent systemu blockchain, nad którym kontrolę sprawuje podmiot wydający tokeny.

Każdy wygenerowany token jest podpisywany cyfrowym podpisem podmiotu wydającego. Tokeny mogą być wydawane ręcznie lub automatycznie, w oparciu o integrację z systemami zewnętrznymi. W przeciwieństwie do innych metod tokenizacji, proces wybijania tokenów nie wymaga dodatkowych kosztów koniecznych do pokrycia mocy obliczeniowej przeznaczonej na kopanie kryptowalut, czy utrzymanie sieci.

Kompatybilność z e-pieniądzem

Dowiedz się więcej

Platforma tokenizacyjna może być wzbogacona o rozwiązanie pieniądza elektronicznego Billon. E-pieniądz daje dostęp do infrastruktury finansowej i umożliwia zakup, handel i wykup tokenów w regulowanym środowisku.

Pełna zgodność z regulacjami

Przy wyborze rozwiązania do tokenizacji ważne jest, żeby zarządzanie cyfrowymi aktywami odbywało się zgodnie z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi. Billon spełnił tę potrzebę, wprowadzając rozwiązanie w pełni zgodne z odpowiednimi regulacjami.

Wybijanie tokenów nie wymaga kosztów

Wybijanie tokenów to proces tworzenia tokenów reprezentujących wartość. Nowe tokeny są tworzone przez węzeł menniczy – specjalny komponent systemu blockchain, nad którym kontrolę sprawuje podmiot wydający tokeny.

Każdy wygenerowany token jest podpisywany cyfrowym podpisem podmiotu wydającego. Tokeny mogą być wydawane ręcznie lub automatycznie, w oparciu o integrację z systemami zewnętrznymi. W przeciwieństwie do innych metod tokenizacji, proces wybijania tokenów nie wymaga dodatkowych kosztów koniecznych do pokrycia mocy obliczeniowej przeznaczonej na kopanie kryptowalut, czy utrzymanie sieci.

Kompatybilność z pieniądzem elektronicznym

Platforma tokenizacyjna może być wzbogacona o rozwiązanie pieniądza elektronicznego Billon. E-pieniądz daje dostęp do infrastruktury finansowej i umożliwia zakup, handel i wykup tokenów w regulowanym środowisku.

Jak to działa

a diagram of system operation

Elementy platformy tokenizacji aktywów Billon

Corporate Publishing Node

Węzeł menniczy

Węzeł menniczy z warstwą integracyjną opartą na Javie

Corporate Publishing Node

Węzły blockchain

Węzły blockchain jako infrastruktura dla portfeli online i platform marketplace

phone

Aplikacja mobilna

Aplikacje – portfele osobiste będące jednocześnie węzłami sieci blockchain

monitor

Interfejsy webowe

Interfejsy dla węzłów menniczych i innych węzłów blockchain

window

Portfel online

Platforma dla użytkowników końcowych umożliwiająca zakup, przechowywanie lub wykup tokenów

shopping cart

Platforma marketplace

Platforma online do handlu tokenami

Dowiedz się więcej o produktach płatniczych Billon

Zobacz produkty do wypłat, obsługi gotówki oraz indywidualne rozwiązania płatnicze

Dowiedz się więcejarrow

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół pomoże Tobie wykorzystać potencjał tokenizacji

Napisz do nasarrow