DORĘCZANIE DOKUMENTÓW W FORMIE CYFROWEJ

PRZYKŁAD UŻYCIA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

CEL

Wiodący dostawca energii chce przejść z papierowej dystrybucji cenników energii i umów klientów na w pełni cyfrowy sposób komunikacji zgodny z wymogami trwałego nośnika informacji. Głównym motywem jest chęć obniżenia kosztów, jakie rodziło dostarczanie klientom dokumentów w formie papierowej.

ROZWIĄZANIE BILLON

Zaufane zarządzanie dokumentami

Cyfrowa transformacja procesu udostępniania klientom umów i innych dokumentów przez ich publikowanie w rozproszonym rejestrze
Rozwiązanie umożliwia w pełni cyfrowe, natychmiastowe i przyjazne dla środowiska doręczenie klientom wymaganych dokumentów. Jego technologiczną podstawą jest niezmienny i odporny na manipulacje rejestr dokumentów, ułatwiający zarządzanie danymi i ich udostępnianie.

Dostawca energii zawiera umowy z klientami w kanale telefonicznym i dostarcza je odbiorcom w technologii blockchain, co eliminuje konieczność fizycznego kontaktu z klientami i wysyłki papierowych dokumentów.

Technologia obniżająca koszty

W pełni cyfrowe dostarczanie i udostępnianie prawnie wiążących dokumentów zapewniające przejrzystość, niezmienność i dostępność danych.

Zgodność z regulacjami

Dzięki zgodności z regulacjami RODO i trwałego nośnika informacji nasze rozwiązanie eliminuje konieczność wysyłki papierowych dokumentów. Dostawca energii mógł przez to znacząco obniżyć koszty związane z przetwarzaniem papierowych dokumentów i ich pocztową dystrybucją.

Zakres projektu

DOSTAWCA ENERGII

Energy Agreement

System zapewnia pełną funkcjonalność wysyłania i przechowywania umów podpisanych przez dostawcę energii za zgodą klientów. Dokumenty mogą być publikowane i odczytywane za pośrednictwem platformy internetowej, wykorzystującej technologię blockchain/rozproszonego rejestru.

KLIENT

KROK 1

Klient otrzymuje SMS lub wiadomość e-mail z linkiem do umowy oraz osobny SMS lub mail z kodami deszyfrującymi.

KROK 2

Po kliknięciu w link klient musi podać unikalny kod dostępu , aby pobrać dokument z rozproszonego rejestru i go odszyfrować.

KROK 3

Klient może zobaczyć informacje o opublikowanym dokumencie i pobrać plik PDF z umową.

Opis procesu

Panel do publikacji dokumentów jest dostosowany do potrzeb dostawcy energii. W ramach publikacji dokumentów dostawca energii wgrywa do panelu pliki HTML, które są konwertowane na format PDF.
Proces konwersji oraz odczytywania danych klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) jest automatyczny i wymaga minimalnego nakładu pracy.

Klient otrzymuje SMS oraz wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu opublikowanego w rozproszonym rejestrze za pośrednictwem zintegrowanej z rozwiązaniem usługi powiadomień. Umowy zawierające dane osobowe (dokumenty prywatne) są dodatkowo zabezpieczone kluczem szyfrowania treści (CEK – Content Encryption Key). W takim wypadku klient otrzymuje oddzielnie swój indywidualny kod CEK, aby odszyfrować dokument i uzyskać do niego dostęp.

Jak działa rozwiązanie

 • privacy

  Publikacja umowy w rozproszonym rejestrze przez dostosowany panel publikacji

 • fully digital

  Stworzenie tożsamości klienta na blockchainie dzięki danym pozyskanym z umowy

 • Immutable & transparent

  Umowa w formacie PDF jest kryptograficznie zabezpieczona i opublikowana w rozproszonym rejestrze

 • Regulatory compliant

  Klient otrzymuje powiadomienie SMS / e-mail i może łatwo uzyskać dostęp do umowy przez telefon lub komputer

Wartość biznesowa

Znaczące obniżenie kosztów

wysyłki klientom papierowych dokumentów

Wydajność i szybkość

komunikacji biznesowej z klientami: w pełni cyfrowej, dwustronnej i prowadzonej w czasie rzeczywistym, nawet w trakcie procesu sprzedaży

Przejrzystość i zgodność z regulacjami

związanymi z trwałym nośnikiem informacji

Dodatkowe funkcjonalności

 • Model danych zabezpieczony kryptograficznie i odporny na manipulacje
 • Prosty interfejs użytkownika zapewniający szyfrowanie wrażliwych danych prywatnych i bezpieczne przechowywanie dokumentów w rozproszonej bazie danych
 • Współdziałanie z istniejącymi systemami CRM
 • Możliwość integracji firmowej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego znacznika czasu
 • Ograniczenie ręcznych operacji do minimum – poprzez wdrożoną logikę i reguły biznesowe umowa i dołączone załączniki tworzone są automatycznie.
 • Zintegrowane powiadomienia o dostarczeniu dokumentu (SMS/e-mail)
 • Dokumenty są niemożliwe do podrobienia, a informacji w nich zawartych nie można zmienić. Jednocześnie są dostępne dla dostawcy energii i jego klientów przez cały wymagany okres czasu.
 • Możliwa integracja z istniejącymi platformami obsługi klientów

Jak możemy pomóc Tobie osiągnąć sukces?

Inne rozwiązania

Sprawdź nasze rozwiązania obniżające koszty przechowywania i udostępniania dokumentów

Porozmawiaj z nami

Skontaktuj się z naszym specjalistą i znajdź najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu