Udostępnij:

Posted: 16 maja 2019

Billon i eksperci z WPiA UW podejmą prace nad wdrożeniem technologii blockchain na wyższych uczelniach


Polsko-brytyjski fintech podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie może być podstawą dla wspólnych inicjatyw, wprowadzających technologię rozproszonego rejestru na wyższe uczelnie. Pomoc we współpracy udzieli Microsoft Polska jako partner technologiczny.

Warszawa/Londyn, 16 maja 2019 r.  Billon Solutions sp. z o.o., spółka z grupy kapitałowej Billon, podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, jednostką działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z umową obie strony będą udzielać sobie wsparcia w pracy naukowej i eksperckiej dotyczącej technologii blockchain. Porozumienie ma też służyć rozwojowi wspólnych inicjatyw, wprowadzających rozwiązania oparte na rozproszonym rejestrze do użytku w środowisku akademickim.

Sławomir Żółtek & Robert Kałuża
Dr hab. Sławomir Żółtek (UW) oraz Robert Kałuża (Billon) podpisują porozumienie o współpracy
- Współpraca z najlepszym uniwersytetem w Polsce to kolejny krok prowadzący w kierunku powszechnego zastosowania przełomowej technologii rozproszonego rejestru. Wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego będziemy badać potencjał wdrożenia tej technologii na wyższych uczelniach. Jestem przekonany, że środowisko akademickie skorzysta z takich jej funkcjonalności, jak gwarancja niezmienności zapisu dokumentów, czy natychmiastowy transfer środków pieniężnych - mówi Robert Kałuża, dyrektor operacyjny grupy Billon.

W ceremonii uroczystego podpisania porozumienia wziął udział kierownik Centrum, dr hab. Sławomir Żółtek i jego zastępcy: prof. Marcin Wiącek i mec. Michał Dymiński. Na uroczystości był również obecny dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. dr. hab. Tomasz Giaro.

Billon & UW
Od lewej: Maciej Józefowicz (Head of PR & Communication, Billon), Michał Dymiński (WPiA UW), Robert Kałuża (COO, Billon), prof. dr hab. Tomasz Giaro (dziekan WPiA UW), dr hab. Sławomir Żółtek (kierownik Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain), Jacek Figuła (COO, Billon), prof. Marcin Wiącek (WPiA UW)
- Podpisanie porozumienia o współpracy z czołowym polskim fintechem to kolejny etap w działalności Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Uczestnicząc w licznych konferencjach biznesowo-naukowych, eksperci Centrum przekonywali o możliwości i korzyściach szerokiego zastosowania technologii rozproszonego rejestru. Podpisanie porozumienia z Billonem potwierdza te stwierdzenia i daje szansę na ich wdrożenie w życie w interesie całej społeczności akademickiej - mówi dr hab. Sławomir Żółtek, kierownik Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Partnerem technologicznym współpracy Billona z UW będzie Microsoft Polska. Polski oddział Microsoftu udostępni na potrzeby wspólnych inicjatyw m.in. zasoby chmurowe Microsoft Azure.

- Zaproszenie do projektu dla Uniwersytetu Warszawskiego  jest podkreśleniem ścisłej współpracy z Billonem oraz wyrazem zaufania do naszej technologii. Sektor edukacji stanowi jeden z priorytetów w ramach szeroko zakrojonych działań Microsoft. Cieszę się, że możemy współpracować przy tak innowacyjnym projekcie zakładającym wdrożenie najnowszych technologii, takich jak blockchain, i wykorzystanie chmury Microsoft Azure. Wierzymy, że wspólna budowa bezpiecznych scenariuszy pozwoli rozwijać projekty związane z zabezpieczeniem i usprawnieniem wymiany cyfrowych dokumentów akademickich - mówi Katarzyna Węglińska, Enterprise Channel Manager w Microsoft Polska.


Udostępnij: