CYWILIZOWANY BLOCKCHAIN

Billon to blockchain dla biznesu.
Nasza technologia blockchain umożliwia zapisywanie i przekazywanie między użytkownikami pieniędzy, tożsamości i dokumentów. Jako pierwsi połączyliśmy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i łatwy, demokratyczny dostęp do danych.
Szybki i skalowalny | Zgodny z polskim i unijnym prawem | Autorski protokół blockchain

Zwycięzca Singapore Fintech Festival

Zalety Billon

Przeczytaj opinię eksperta

OUR ARCHITECTURE REMOVES BLOCKCHAIN’S LIMITATIONS

Superior Technological Features

 • Scalability supporting both B2C and C2C models
  Our throughput increases as more users join
 • Live tested @ 160m payments & 5m documents per day
  Our Directed Acyclic Graph is faster than other multi-channel
 • Client-side encryption + integrated key management
  Maximizes security with minimal administration
 • No Mining, cooperative proof of stake
  Enables ultra-fast global settlement (c. 8s)
 • Full nodes run on smartphones, IoT devices
  Optimised app footprint lets almost any device participate

11 fs Analysis of Billon Architecture

Stateless
Mono-channel “blockchains”

Permissioned
Blockchains

Hyperledger Sawtooth Lake, Multichain

Distributed Multichannel Ledgers

Billon

R3 Corda
Multi-channel “ledgers”
Chain Protocol,
Ripple
Hyperledger
Fabric

Permissionless
Blockchains

BitCoin,
Ethereum

Distributed
Permissionless

IOTA
Stateful

Billon uwolnił prawdziwy potencjał technologii blockchain.
Oferujemy firmom wszystkie zalety rozproszonego rejestru bez wad kryptowalut.

Zalety blockchain/DLT


Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Eliminacja ryzyka masowego wycieku danych. Brak słabego miejsca wrażliwego na cyberatak


Blockchain to brak pośredników, czyli niższe koszty i lepsza komunikacja z klientami


Szybsze podejmowanie decyzji. Wszelkie dane – finansowe, sprzedażowe, logistyczne, czy administracyjne – są natychmiast dostępne.


Uproszczenie procesów biznesowych

Wyjątkowe cechy Billon


Pierwszy blockchain kodujący narodowe waluty w Polsce i Wielkiej Brytanii zgodnie z lokalnym prawem.


Wysoka wydajność umożliwia wdrożenia na masową skalę


Skraca obieg informacji, zapisując jednocześnie pieniądze, dane i tożsamość


Gotowe do wdrożenia moduły do zarządzania danymi

Wyjątkowa architektura

160 mln transakcji dziennie 150 mln dokumentów miesięcznie Bez miningu Zerowe koszty transakcji160 mln transakcji dziennie
150 mln dokumentów miesięcznie
Bez miningu
Zerowe koszty transakcji
Pieniądze, dokumenty i tożsamość przechowywane są bezpośrednio w rozproszonym rejestrze. Blockchain zapewnia niepodważalną historię zapisów i transakcji.Pieniądze, dokumenty i tożsamość
przechowywane są bezpośrednio w
rozproszonym rejestrze. Blockchain zapewnia
niepodważalną historię zapisów i transakcji
DaneBlockchain gwarantuje niezmienność zapisu danych. DLT eliminuje ryzyko ataku na dane przechowane w jednym centralnym miejscu
EncryptionSzyfrowanie po stronie klienta i autorskie metody matematyczne zapewniają zgodność z RODO

Stworzyliśmy własny, autorski protokół blockchain i moduły do budowania rozwiązań odpowiednich dla każdej firmy i dopasowanych do jej wewnętrznych mechanizmów i struktury.

MODULARNE ROZWIĄZANIA TWORZĄ NOWĄ ERĘ W ZARZĄDZANIU PIENIĘDZMI I DOKUMENTAMI

above atmosphere clouds

Nasze rozwiązania

_Zaufane zarządzanie dokumentami

Zgodnie z regulacjami, firmy muszą zapewnić klientom niezależny i nieograniczony dostęp do przeznaczonych dla nich dokumentów. Stare technologie na to nie pozwalają.
Blockchain Billon umożliwia prowadzenie otwartej, dwustronnej komunikacji. Pozwala też na nawiązanie w pełni cyfrowych relacji między firmą lub instytucją i jej klientami. Bezpieczeństwo komunikacji jest gwarantowane przez technologię blockchain.

Problem: Stare technologie nie spełniają nowych wymogów regulacyjnych

Rozwiązanie problemu: Biuro Informacji Kredytowej wykorzystało technologię Billon do stworzenia platformy blockchain, zapisującej dokumenty zgodnie z wymogami trwałego nośnika informacji, a także świadczącej usługi elektronicznego potwierdzenia doręczenia oraz zawierania umów na odległość online. Rozwiązanie to pozwala polskiemu sektorowi bankowemu zaoszczędzić 30 proc. TCO.

Dowiedz się więcej Przeczytaj broszurę

_Lekkie konto bankowe dla motywowania pracowników

Sama zapłata za wykonaną pracę to dziś za mało. Pracownicy oczekują, że otrzymają pieniądze natychmiast. Chcą czuć się docenieni dzięki wyróżnieniom skierowanym specjalnie dla nich.

Problem: Jak stworzyć prosty cyfrowy proces motywacyjny?

Rozwiązanie problemu: Duża firma ubezpieczeniowa zanotowała wzrost sprzedaży o 16 proc., motywując agentów premiami wypłacanymi natychmiastowo przy użyciu technologii blockchain.

Philip Morris obniżył koszty obsługi systemu motywacyjnego o 25 proc. i zmniejszył obciążenie czasowe odpowiedzialnych pracowników o 30 proc.

Dowiedz się więcej