WAŻNE DOKUMENTY

UNIWERSALNA PLATFORMA BLOCKCHAIN DO WERYFIKACJI I POTWIERDZANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW

Czy ten plik jest prawdziwy?

Blockchain Billona umożliwi Tobie publikację dokumentów i certyfikatów które są zabezpieczonone przed podrobieniem. Możesz też zweryfikować autentyczność i pochodzenie innych dokumentów w czasie rzeczywistym i bez pośredników.

Zobacz nasze rozwiązanie dla wyższych uczelni: Cyfrowe dyplomy

Uniwersalny i prosty sposób weryfikacji i zabezpieczenia dokumentów

Potwierdzanie autentyczności dokumentów na blockchainie:

  1. Unikalne identyfikatory przypisane do każdego dokumentu potwierdzają jego niezmienną treść.
  2. Cyfrowy podpis potwierdza tożsamość wystawcy.
  3. Znacznik czasu potwierdza istnienie dokumentu.
  4. Niezmienna baza danych DLT służy jako rejestr dokumentów.

Prosta i intuicyjna weryfikacja

Ogólnie dostępna platforma do weryfikacji otrzymanych dokumentów

SZYFROWANIE PO STRONIE KLIENTA

Dowiedz się więcej

Blockchain Billona zapewnia najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych przez szyfrowanie poszczególnych fragmentów danych i pełną ścieżkę audytu. Każda część danych ma własny unikalny klucz szyfrujący. Masz więc pewność, że Twoje dokumenty są zabezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem

WBUDOWANA PRYWATNOŚĆ

Dowiedz się więcej

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

PROTOKÓŁ ZGODNY Z RODO

Dowiedz się więcej

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

KYC I WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Dowiedz się więcej

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Dowiedz się więcej

Łatwa integracja API i interoperacyjność z istniejącymi systemami CRM zmniejszają czas i koszty wdrożenia. Aplikacje webowe i mobilne zapewniają intuicyjną obsługę użytkownika.

CECHY

SZYFROWANIE PO STRONIE KLIENTA

Blockchain Billona zapewnia najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych przez szyfrowanie poszczególnych fragmentów danych i pełną ścieżkę audytu. Każda część danych ma własny unikalny klucz szyfrujący. Masz więc pewność, że Twoje dokumenty są zabezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem

WBUDOWANA PRYWATNOŚĆ

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

PROTOKÓŁ ZGODNY Z RODO

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

PROCES KYC I WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Łatwa integracja API i interoperacyjność z istniejącymi systemami CRM zmniejszają czas i koszty wdrożenia. Aplikacje webowe i mobilne zapewniają intuicyjną obsługę użytkownika.

ZALETY

  • Blockchain Billona zapewnia najwyższy poziom ochrony danych przez szyfrowanie poszczególnych fragmentów danych i pełną ścieżkę audytu. Każda część danych ma własny unikalny klucz szyfrujący. Masz więc pewność, że Twoje dokumenty są zabezpieczone przed podrabianiem i przerabianiem
  • Weryfikacja pochodzenia i autentyczności dokumentu z pełną ścieżką audytu
  • Niezmienny i odporny na podrobienie rejestr dokumentów przechowywanych on-chain
  • Ograniczenie kosztów dzięki logice biznesowej minimalizującej liczbę ręcznych procesów
  • Niższe koszty administracyjne dzięki weryfikacji dokumentów online w czasie rzeczywistym i procesom odzyskiwania dokumentów
  • Prosty interfejs WWW i mobilny

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

EDUKACJA

Publikowanie, udostępnianie i weryfikacja dyplomów akademickich i innych poświadczeń.

FINANSE

Automatyczna certyfikacja i weryfikacja dokumentów na potrzeby ładu korporacyjnego i Virtual Data Room.

BADANIA MEDYCZNE

Większa przejrzystość i demokratyzacja danych, z możliwością ich udostępniania i wymiany między różnymi krajami bez ryzyka dla prywatności i bezpieczeństwa.

SZKOLENIA I HR

Trwałe i niezawodne zabezpieczenie dokumentów z gwarancją autentyczności i transparentnością zapewnioną przez blockchain

Kontakt