UMOWY I KONTRAKTY Z PODPISEM ELEKTRONICZNYM

ROZPROSZONY REJESTR ZASTĘPUJĄCY PAPIER

Kompleksowa, w pełni cyfrowa i zgodna z regulacjami wymiana informacji biznesowej, oparta na niezmienności i bezpieczeństwie danych na blockchainie.

Rozwiązanie Billon pozwala na zdalne składanie oświadczeń woli i zawieranie umów w formie dokumentu elektronicznego w pełnej zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi (w tym z rozporządzeniem eIDAS, kodeksem cywilnym, czy ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej)

W pełni cyfrowy i bezpieczny proces tworzenia i weryfikacji tożsamości (IDV/KYC)

Proces zdalnej identyfikacji użytkownika jest prowadzony według standardów spełniających wytyczne regulacyjne dotyczące identyfikacji klientów banków

Zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne

Podpis cyfrowy w postaci sygnatury kryptograficznej z dodatkową metodą uwierzytelniania, który można umieścić w aplikacjach mobilnych i internetowych

Kluczowe funkcje zarządzania cyfrowymi dokumentami

WYŚLIJ

Poufna i wiarygodna komunikacja biznesowa, obejmująca dokumenty publiczne i prywatne

PRZECHOWAJ

Zdecentralizowane przechowywanie niezmiennych danych i dokumentów „on-chain”

PODPISZ

Zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne powiązane z tożsamością potwierdzoną w rozproszonym rejestrze

UDOSTĘPNIJ

Bezpieczna wymiana danych z jednym źródłem prawdziwości informacji oraz weryfikacją jej pochodzenia, praw dostępu i wykorzystania

Nasze rozwiązanie chroni Ciebie przez atakami typu man-in-the-middle dzięki weryfikacji pochodzenia podpisu cyfrowego.

Dowiedz się więcej

Jak działa nasze rozwiązanie

Elektroniczne doręczenie klientom wymaganych dokumentów w zgodzie z przepisami

Niezaprzeczalność danych z wbudowaną ścieżką kontroli

 • privacy

  DOWÓD DORĘCZENIA

  Zapisanie na blockchainie podpisu cyfrowego oraz znacznika czasu zapewnia niepodważalny dowód doręczenia i ścieżkę audytu

 • fully digital

  NIEZMIENNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

  Niezmienność zapisów blockchain umożliwia zaufaną komunikację biznesową, w tym współdzielenie danych między wieloma stronami

 • Immutable & transparent

  W PEŁNI CYFROWE ROZWIĄZANIE

  Prosta aplikacja mobilna lub internetowa pozwala na dwustronną komunikację z klientami

 • Regulatory compliant

  PPRYWATNOŚĆ OPARTA NA NAJLEPSZYM MODELU BEZPIECZEŃSTWA

  Zarządzanie tożsamością cyfrową z weryfikacją tożsamości i uwierzytelnieniem KYC zabezpieczonymi przez szyfrowanie po stronie klienta

Funkcjonalności

Węzły

 • Automatyczny import dokumentów przez API
 • Masowa publikacja
 • Opcje hostingu chmurowego
 • Konfigurowalne usługi powiadomień
 • Lekkie węzły działające na urządzeniach przenośnych

Dokumenty

 • Zdecentralizowane przechowywanie on-chain
 • Kontrola trwałości dokumentów
 • Porównanie wersji dokumentów
 • Wymagane cechy skutecznego doręczenia
 • Zdalny podpis powiązany z tożsamością
 • Nieusuwalny znacznik czasu

Zarządzanie

 • Zgodność z RODO i regulacjami trwałego nośnika
 • Pełne wsparcie dla realizacji prawa do bycia zapomnianym
 • Kontrola praw dostępu
 • Szyfrowanie fragmentów danych indywidualnymi kluczami

Zobacz rozwiązanie dla
WIODĄCEGO DOSTAWCY ENERGII

Bezpieczne dostarczanie dokumentów elektronicznych

Skalowalność, szybkość i elastyczność z łatwą integracją przez API

Wsparcie dla technologii, szybki odczyt i ciągły dostęp do informacji zapewniają:

Mobile app and web reader

APLIKACJA INTERNETOWA I MOBILNA DO ODCZYTU DOKUMENTÓW

Każda osoba ze smartfonem i dostępem do internetu może odczytać udostępnione jej dokumenty

Durable Medium

PANEL DO PUBLIKACJI DOKUMENTÓW

Przyjazny interfejs do publikacji, zarządzania i monitorowania dokumentów.