• ZAUFANE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

  OPARTE NA BLOCKCHAINIE BILLON

Kompletna, w pełni cyfrowa, bezpieczna i zgodna z regulacjami wymiana informacji biznesowych

Fundamentalne funkcje cyfrowego zarządzania danymi. Trzy moduły - jedna implementacja

 •  
   

  Zapis i odczyt niezmienialnych danych

  •   Jednorazowa publikacja pozwala na nieograniczony czasowo odczyt
  •   Dane i dokumenty są przechowywane „on-chain”
 •  
   

  Współdzielenie danych i nieodwołalne udostępnianie dokumentów

  •   Zapis i odczyt prywatnych dokumentów
  •   Cyfrowe zarządzanie tożsamością
 •  
   

  Zawieranie i zarządzanie umowami oraz funkcje audytu

  •   Rejestrowanie doręczenie elektroniczne
  •   Podpis elektroniczny
  •   Cyfrowe repozytorium danych

Główne cechy korzystne dla klientów

Dane są zabezpieczone kryptograficznie i odporne na nieautoryzowane zmiany i manipulację. Model ich przechowywania jest zgodny z regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO i MIFID II). Użytkownicy końcowi zachowują kontrolę nad własnymi danymi.

Dwustronna, bezpieczna i w pełni cyfrowa komunikacja B2B i B2C. Obejmuje ona bezpieczne cyfrowe zarządzanie tożsamością oraz cyfrowe podpisywanie i współdzielenie dokumentów

Znaczne obniżenie kosztów obsługi procesów back-office i infrastruktury IT

 • Rozproszone przechowywanie danych bez pojedynczego punktu awarii
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa i szyfrowanie całych dokumentów
 • Niezmienny znacznik czasu z certyfikowaną historią nadania
 • Odczyt w czasie rzeczywistym bez ograniczeń
 • Wysoka wydajność i skalowalność
 • Dwustronna wymiana informacji i dokumentacji biznesowej oparta na niezmiennych danych

Stworzyliśmy własny rozproszony rejestr danych. Bezpieczeństwo zapisu, odczytu i udostępniania informacji jest zapewnione przez unikalną architekturę zaufania.

 1. Niezmienny i transparentny

  Podpis cyfrowy i znacznik czasu zapisane na blockchainie potwierdzają autentyczność i spójność dokumentu oraz zapewniają niezaprzeczalny cyfrowy dowód i ścieżkę audytu.

 2. W pełni cyfrowy proces

  Niezmienna natura blockchaina umożliwia zaufaną komunikację biznesową, obejmującą współdzielenie danych między wieloma stronami.

 3. Zgodny z regulacjami

  Blockchain Billon jest zgodnym z RODO trwałym nośnikiem informacji dla dokumentów publicznych i prywatnych. Można go użyć do dwustronnej komunikacji z klientami.

 4. Prywatność w oparciu o innowacyjny model bezpieczeństwa

  Kryptografia następnej generacji, polegająca na indywidualnym szyfrowaniu po stronie klienta, umożliwia cyfrowe zarządzanie tożsamością, obejmujące jej weryfikację i walidację KYC.

CAŁE DOKUMENTY I SUMY HASHOWE W ROZPROSZONYM REJESTRZE

Nasz blockchain jako jedyny może przechowywać całe dokumenty. Zapisanie dokumentów w rozproszonym rejestrze zapewnia:

 1. Automatyczne kopie zapasowe danych

 2. Gwarancję, że dokument nie zostanie usunięty lub zmodyfikowany przez niepowołaną osobę

Unikalna architektura

Wszystkie dokumenty i dane „on-chain”, zapisane w sieci blockchain
Lekkie aplikacje (węzły) działają na dowolnym urządzeniu, nawet na smartfonach
Najwyższy poziom bezpieczeństwa, z szyfrowaniem indywidualnych danych po stronie klienta
Wysoka wydajność i skalowalność. Blockchain następnej generacji pozwala na zapis 42 TB dziennie.
Geofencing i partycjonowanie biznesowe umożliwiają pełną kontrolę nad danymi.
Równoczesne zarządzanie pieniędzmi, danymi i tożsamością. Spójny widok wszystkich danych.

Model bezpieczeństwa zgodny z regulacjami UE

Rozwiązanie do zaufanego zarządzania dokumentami umożliwia przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z zasadami RODO, dotyczącymi:
Ochrony danych i tożsamości oraz prywatności
Przetwarzania, zapisu i lokalizacji danych
Transparentności i prawa dostępu do danych dla ich właścicieli
Możliwości realizacji prawa do zapomnienia

Rozwiązania Billon spełniają wszystkie wymogi trwałego nośnika informacji i wypełniają regulacje MIFID II:
Wszystkie dokumenty są publikowane „on-chain”. Jednostronna zmiana lub usunięcie informacji są technicznie niemożliwe. Dokument zawsze jest dostępny do odczytu w niezmienionej formie.
Dane są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając stały dostęp do dokumentów przez dogodnie długi czas.
Rozwiązanie do zaufanego zarządzania dokumentami nie znajduje się pod kontrolą używającej go firmy. W ten sposób firma nie przetwarza prywatnych danych, które są zabezpieczone w maksymalnym stopniu.

Opcje wdrożenia z łatwą integracją API

Klient może wdrożyć rozwiązanie Billon w różnych wariantach organizacyjnych i technologicznych

Opcja web (SaaS)

Klient otrzymuje dostęp do funkcjonalności publikowania dokumentów przez bezpieczną stronę WWW

Opcja „Blockchain-in-the-box”

Integracja API Węzła Publikatora z infrastrukturą klienta (serwerownia, sieć telekomunikacyjna)

Opcja on-premise

Billon instaluje i konfiguruje komponenty aplikacji Węzła Publikatora w ramach infrastruktury zapewnionej i przygotowanej przez klienta

Przykłady użycia przez klientów

Finanse

Rozwiązanie zapewnia zgodność z wymogami RODO i MIFID II. Umożliwia bezpieczną i efektywną kosztowo cyfrową dystrybucję dokumentów publicznych i prywatnych na masową skalę. Dokumenty bankowe, umowy pożyczek i inne dane są przechowywane w niezawodnej, niezmiennej formie.

Ubezpieczenia

Rozwiązanie spełnia wymogi firm ubezpieczeniowych dotyczące transparentności, śledzenia historii i pełnej integralności danych. Ułatwia zdalne cyfrowe podpisywanie umów, oszczędzając czas i koszty oraz eliminując błędy ludzkie.

Telekomunikacja i dostawcy mediów

Blockchain Billon optymalizuje i obniża koszty rozliczeń i zarządzania procesami. Nasza technologia powstała z myślą o zwiększeniu efektywności organizacyjnej. Może być wykorzystana do udostępnienia nowych tabel opłat, spersonalizowanych ofert lub faktur.

Opieka zdrowotna

Rozwiązanie zapewnia bezpieczną i opartą na uprzedniej zgodzie wymianę danych pacjentów między lekarzami i organizacjami opieki zdrowotnej. Obniża koszty przechowywania danych i zapewnia łatwy, szybki i ciągły dostęp do informacji. Rozwiązanie zapisuje niezmienne dane w każdym formacie, w tym pliki głosowe.

Dokumentacja techniczna

Rozproszona architektura buduje zaufanie między uczestnikami dużych projektów. Ponieważ nieautoryzowana modyfikacja danych jest technicznie niemożliwa, żaden z uczestników nie może jednostronnie wprowadzić zmian. Oparcie obiegu dokumentacji technicznej na blockchainie Billon znacznie zmniejsza ryzyko niespójności danych.

Sektor publiczny

Blockchain Billon może służyć do digitalizacji rekordów i zarządzania nimi w bezpiecznej infrastrukturze. Obywatele dzięki temu uzyskają bardziej wydajną komunikację z urzędem oraz lepszy dostęp do zapisanej dokumentacji.

Kontakt

Pytania o cennik, architekturę, proces publikacji dokumentów i wdrożenia w różnych sektorach prosimy przesyłać za pomocą formularza.