TAURON wykorzystuje blockchain Billon do w pełni cyfrowej dystrybucji dokumentów

Problem

Spółka TAURON Polska Energia chciała zastąpić dostarczanie klientom taryf i umów na papierze w pełni cyfrowym procesem, spełniającym wymogi trwałego nośnika informacji. 

Głównym celem projektu było obniżenie kosztów związanych z dystrybucją papierowych dokumentów oraz usprawnienie procesu sprzedaży.

TAURON Polska Energia

Energetyka

Nasze rozwiązanie

Billon dostarczył platformę do obsługi elektronicznych dokumentów klientów opartą na blockchainie. Niezmienny i odporny na manipulacje rejestr dokumentów umożliwia lepsze zarządzanie danymi i ich udostępnianie.

przesuń w prawo

Dlaczego rozwiązanie Billon jest najlepsze?

Przesyłanie i zapisywanie cyfrowych dokumentów w strukturze blockchain

Rozwiązanie umożliwia dostawcy energii elektroniczne przesyłanie i przechowywanie dokumentów skierowanych do klienta, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Za publikację i odczyt dokumentów odpowiada platforma internetowa wykorzystująca technologię blockchain.

W pełni cyfrowe dostarczanie i udostępnianie dokumentów zapewnia:

  • transparentność
  • niezmienność informacji
  • dostępność

Pełna zgodność z regulacjami RODO i trwałego nośnika informacji

Rozwiązanie Billon zapewnia:

  • pełną zgodność z RODO i unijnymi przepisami dotyczącymi trwałego nośnika informacji, eliminując konieczność wysyłania umów i taryf na papierze
  • znaczące oszczędności związane z przetwarzaniem i dystrybucją papierowych dokumentów

TAURON szuka rozwiązań usprawniających działalność oraz optymalizujących koszty biznesu na całym łańcuchu wartości: od wytwarzania energii po obsługę klienta. Wprowadzenie do użytku bezpiecznego cyfrowego narzędzia ułatwiającego codzienną obsługę klientów to nasza odpowiedź na rozwój technologii cyfrowych i coraz powszechniejszego wykorzystywania ich przez konsumentów.

Filip Grzegorczyk
prezes zarządu TAURON Polska Energia
11 maja 2020 r.

Jak to działa

KROK 1

Publikacja umowy w strukturze blockchain za pośrednictwem dostosowanego panelu publikacji

Billon dostarczył TAURONOWI panel publikacji dokumentów w strukturze blockchain, który na podstawie danych przesłanych w postaci HTML tworzy dokument w formacie PDF.

KROK 2

Stworzenie tożsamości klienta na blockchainie na podstawie danych pozyskanych z umowy

Proces tworzenia dokumentu w formacie PDF oraz odczytu i wykorzystania danych klienta, takich jak numer telefonu, adres email, czy imię i nazwisko, jest automatyczny i wymaga minimalnego zaangażowania ze strony TAURONA.

KROK 3

Umowa w formacie PDF jest kryptograficznie zabezpieczona i opublikowana w strukturze blockchain

Umowa zawierająca dane osobowe jest zaszyfrowana kluczem CEK (Content Encryption Key – klucz szyfrowania treści). Klient otrzymuje osobną drogą swój indywidualny kod CEK, umożliwiający odszyfrowanie i dostęp do dokumentu.

KROK 4

Klient otrzymuje powiadomienie SMS / email i może łatwo uzyskać dostęp do umowy na swoim telefonie lub komputerze

System notyfikacji Billon wysyła powiadomienie zawierające łącze URL do dokumentu opublikowanego w strukturze blockchain

przesuń w prawo


Klient otrzymuje powiadomienie SMS / email z linkiem


Po kliknięciu w link klient musi wpisać kod deszyfrujący, dający dostęp do dokumentu


Klient może zobaczyć szczegóły dokumentu i pobrać plik PDF z umową


Nowa podróż klienta

Rezultaty

Przed

Przed wdrożeniem rozwiązania klienci TAURONA otrzymywali umowy i taryfy pocztą lub odbierali je w punktach obsługi klienta.

Ten sposób dostarczania dokumentów generował wysokie koszty operacyjne, ponieważ dokumenty często miały nawet po kilkanaście stron.

Skutkiem było również wydłużenie procesu sprzedaży.

Po

Znaczące obniżenie kosztów

Po wprowadzeniu rozwiązania Billon TAURON osiągnął znaczne oszczędności dzięki wyeliminowaniu dystrybucji dokumentów papierowych.

Zwiększenie wydajności i szybkości

Czas zamknięcia sprzedaży został znacznie skrócony dzięki dwustronnej, w pełni cyfrowej komunikacji z klientem w czasie rzeczywistym.

Transparentność i zgodność z regulacjami

Rozwiązanie zapewniło pełną zgodność z przepisami, stając się optymalną alternatywą dla poprzedniego procesu.

Chcesz wiedzieć więcej?