ROZWIĄZANIA PIENIĘŻNE

OPARTE O WYDAJNY SYSTEM DLT

Konta mobilne ze zintegrowanym, zdalnym procesem KYC obniżającym koszty
Mikropłatności zoptymalizowane pod kątem dużych wolumenów, umożliwiające opłacalne transakcje poniżej 1 PLN

Nowy, wydajny system rozproszonego rejestru (DLT), stworzony przez Billon, radykalnie obniża koszty prowadzenia rachunków bankowych. Usprawnia zarówno płatności, jak i uzgodnienie powiązanych danych oraz przepływów tożsamości.

KONTA

Dopasowane do potrzeb klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. Obsługujące dowolną walutę narodową.

TRANSAKCJE

Wsparcie dla wszystkich typów transakcji:

 • B2B – płatności transgraniczne
 • B2C – wypłaty oraz nagrody motywacyjne
 • C2B – rozwiązania e-commerce
 • C2C – przelewy oraz przekazy międzynarodowe

USŁUGI DODATKOWE

Nasza platforma pozwala wdrożyć takie innowacje jak transakcje wieloetapowe (split payment), integrację z backendem, czy wyzwalanie zdarzeń biznesowych.

INTEGRACJA

Obszerne API do integracji z technologią banków oraz firm trzecich.

ROZLICZENIA

Natychmiastowe oraz bezproblemowe:

 • W czasie praktycznie rzeczywistym
 • Krajowe oraz międzynarodowe
 • Wielowalutowe

TOŻSAMOŚĆ

Szyfrowanie poszczególnych danych po stronie klienta umożliwia indywidualne udostępnianie lub ukrywanie tożsamości.

Technologia DLT Billon jest kluczem do wydajnych transakcji

Konta mobilne są dużo tańsze dzięki wykorzystaniu urządzenia użytkownika jako darmowego węzła rozproszonego rejestru

Mobile accounts are cheaper as they sit on a free DLT node on a smart device

Technologia jest zgodna z przepisami i szybsza niż systemy kryptowalut. Algorytmy opierają się na protokołach prywatnych oraz wykorzystujących węzły ze specjalnymi uprawnieniami, zapewniającymi zgodność z regulacjami i bezpieczeństwo. Nie stosujemy miningu.

speed comparison

Limity zgodne z KYC oraz AML są zawarte w każdym węźle. Usprawnia to rejestrację nowych użytkowników oraz daje wsparcie procesom kontrolnym.

KYC and AML

Niższe ryzyko operacyjne oraz ryzyko kontrahenta.
Tożsamości wszystkich uczestników sieci są w pełni szyfrowane, a wszystkie transakcje – audytowalne.

risk

Jak działa nasz system

Rozproszony rejestr Billon integruje się z bankiem poprzez API. Środki pieniężne są szyfrowane („bite” – ang. minted) i osadzane na węźle należącym do firmy lub użytkownika indywidualnego. Dzięki temu firmy, MŚP oraz osoby prywatne mogą przesyłać bezpośrednio na inny węzeł środki w dowolnym celu (przekazy pieniężne, wypłaty, płatności w internecie) oraz w wielu walutach. Pojedyncza transakcja oprócz środków pieniężnych może zawierać też dokumenty, tożsamość oraz inne dane, przekazane dzięki zunifikowanej technologii rozproszonego rejestru.

Gotowe produkty bankowe:

 • Korporacyjne
 • Handlowe
 • Indywidualne
 • Łatwa integracja
 • Zgodna z prawem obsługa walut narodowych
data flow

Możliwości

Konta

 • Wielowalutowe
 • Dopasowane do typu użytkownika
 • Zintegrowane z back-office
 • Z pełnym zakresem możliwości wpłaty i wypłaty środków

Transakcje

 • Natychmiastowe rozliczenia
 • Krajowe i międzynarodowe
 • Wyzwalanie zdarzeń biznesowych
 • Dostęp do danych oraz wbudowana logika biznesowa

Zarządzanie

 • Zintegrowane KYC & AML
 • Zgodność z regulacjami RODO
 • Zarządzanie kluczami dostępu na poziomie użytkownika
 • Kontrola praw dostępu