Udostępnij:

Posted: 13 lutego 2018

Polskie banki coraz bliżej wprowadzenia polskiej technologii blockchain


Polskie banki zakończyły testowanie rozwiązania blockchain polskiej firmy Billon w celu wykorzystania tej technologii do przechowywania i przesyłania dokumentów do klientów. Testy wydajnościowe potwierdziły możliwość zapisywania bezpośrednio w rozproszonym rejestrze nawet 5 milionów dokumentów dziennie, co spełnia potrzeby nawet największych instytucji finansowych w Polsce.

Od sierpnia 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzi postępowania wobec niemal wszystkich banków w kraju. Trybunał zdecydował, że informacje przekazywane klientom za pośrednictwem skrzynki mailowej i bankowości elektronicznej nie spełniają wymogów trwałego nośnika, obejmujących brak technicznej możliwości modyfikacji lub usunięcia danych zapisanych wcześniej przez jedną ze stron. Ponieważ nadawca może ingerować w treść korespondencji, tym samym wszystkie dokumenty przekazywane klientom tą drogą nie mogą być traktowane jako dostarczone i niezmienne przez wymagany okres. Dlatego Związek Banków Polskich wspólnie z bankami od wiosny 2017 r. prowadzi prace nad sektorowym rozwiązaniem tego problemu.

W ramach tych prac w grudniu 2017 r. Biuro Informacji Kredytowej koordynowało testy rozwiązania blockchain firmy Billon jako trwałego nośnika dla banków.  Billon i Biuro Informacji Kredytowej podpisały umowę na wdrożenie pilotażowe  rozwiązania blockchain (tzw. proof of concept), które w całości stworzył zespół polskiej firmy. Do aktywnych testów rozwiązania przyłączyło się kilka polskich banków, oraz kilka następnych w roli obserwatorów, rozpoczynając publikowanie niespersonalizowanych dokumentów - regulaminów czy cenników.

Celem testów było sprawdzenie kluczowej w tym przypadku możliwości technologii Billon, a więc przechowywania  w strukturze blockchain całych dokumentów.  Billon, w odróżnieniu od konkurencji, zapisuje w rozproszonym rejestrze oprócz sum hashowych kompletne dokumenty w wielu kopiach, rozproszone w strukturze blockchain. Tak zapisane dokumenty znajdują się, zgodnie z wymogami trwałego nośnika,  poza kontrolą zarówno banków, jak i operatora systemu, czyli Billon i BIK. Testowana była wydajność rozwiązania, czyli liczba dokumentów i czas w jakim rozwiązanie Billon jest w stanie zapisać i udostępnić do odczytu dokumenty.

Wyniki testów potwierdziły, że w rozproszonym rejestrze Billon można zapisać w ciągu doby nawet 1,5 biliona bajtów danych oraz przechować ponad 5 milionów nowych dokumentów. Są to rezultaty o kilka rzędów wielkości większe od konkurencyjnych rozwiązań blockchainowych. Takie wyniki były możliwe dzięki całkowicie zdecentralizowanej architekturze rozwiązania Billon, której wydajność i szybkość rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Zapisywanie w blockchainie Billon całych plików nie wymaga korzystania z centralnych serwerów ani systemów kopii zapasowych, co zwiększa bezpieczeństwo i obniża koszty.

- Nasz blockchain w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań jako jedyny zapisuje w formie rozproszonej całe dokumenty, a nie tylko ich adresy (funkcje skrótów). Przechowywanie dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność, niezaprzeczalność i niemożliwość jednostronnego usunięcia zapisanych danych. Zwiększa to bezpieczeństwo i jest w pełni zgodne z wymogami regulacyjnymi UE. Oznacza to, że nasz trwały nośnik może być wdrożony nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach – mówi Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon.

Rozwiązanie problemu „trwałego nośnika” w oparciu o systemy blockchain, zaproponowanego przez BIK i Billon, jest dla nas bardzo interesujące

Jarosław Łojewski, Główny Architekt IT, Nest Bank
- Rozwiązanie problemu „trwałego nośnika” w oparciu o systemy blockchain, zaproponowanego przez BIK i Billon, jest dla nas bardzo interesujące – mówi Jarosław Łojewski, Główny Architekt IT Nest Banku. - Dzięki niemu będziemy mogli w szybszy i prostszy sposób udostępniać naszym klientom aktualizowane dokumenty, np. nowe tabele opłat i prowizji. Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest stosunkowo proste we wdrożeniu, tym bardziej, że wykorzystuje posiadane już kanały komunikacji z BIK – dodaje ekspert.

Najbezpieczniejsze rozwiązanie trwałego nośnika

Niespotykana dotąd gwarancja przechowywania danych w niezmienionej formie leży w rozproszonej architekturze blockchain Billon, a nie w procedurach. Przechowywanie całych dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych danych. Wszelka ich modyfikacja nie jest możliwa bez zgody klienta, a niepowołane próby zmiany zostaną automatycznie wykryte i będą widoczne. Żeby odnaleźć dany dokument, niezbędny jest unikalny adres blockchain znajdujący się wyłącznie w posiadaniu instytucji publikującej dokument oraz klienta, którego on dotyczy. Klient ma dostęp do dokumentów w dowolnym momencie, nawet po wygaśnięciu umowy, której one dotyczą.

O Billon
Billon stworzył technologię rozproszonego rejestru, która umożliwia nowy cyfrowy sposób wymiany pieniędzy i danych. Jej silnik, oparty na rewolucyjnej, skalowalnej i lekkiej architekturze blockchain, pozwala na zapisywanie i przetwarzanie regulowanych walut oraz dokumentów w bezpiecznej rozproszonej sieci oraz natychmiastowe i bezpośrednie płatności przy wyjątkowo niskich kosztach obsługi. Na podstawie tej technologii Billon buduje rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe we wszelkich obszarach zarządzania pieniędzmi i danymi, począwszy od masowych wypłat przez mikropłatności, skończywszy na repozytorium dokumentów. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego - brytyjskiego regulatora FCA (Urzędu ds. Postępowania Finansowego).

Billon powstał w 2012 r. i aktualnie w swoich biurach w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce zatrudnia ponad 100 osób. W 2017 r. firma otrzymała grant w wysokości 2 milionów euro na rozwój swojej technologii w największym programie badawczym Unii Europejskiej, Horizon 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.billongroup.com.


Udostępnij: