Międzynarodowe przelewy pieniężne

Wykorzystanie technologii blockchain usprawnia przelewy międzynarodowe w obrębie jednego banku lub grupy banków, wykonywane przez różne systemy core banking.

Rozwiązanie jest przystosowane do działania w chmurze i oparte na API. Jego wdrożenie pomoże instytucjom finansowym sprostać wyzwaniom związanym z obsługą klientów w wielu krajach i z użyciem wielu systemów.

Dlaczego płatności wewnątrzbankowe są wyzwaniem?

Klienci oczekują, że środki w obrębie jednego banku lub grupy banków są przekazywane natychmiastowo i dostępne na żądanie. To jednak stanowi wyzwanie dla wielu banków.

W wyniku wcześniejszych decyzji o wyborze technologii IT, przejęć innych firm lub niedokończonych migracji jedna grupa banków może często używać wielu różnych systemów core banking, z danym rozproszonymi pomiędzy nie.

Aby ułatwić płatności, niektóre banki inwestują w drogie i nieelastyczne interfejsy łączące różne systemy. Inne polegają na systemach zewnętrznych, które również mają wiele słabości:

Długi czas transakcji

Wiele systemów obsługuje transakcje tylko w godzinach roboczych albo transakcje masowe, z rozliczeniami trwającymi do kilku dni.

Brak widoczności w czasie rzeczywistym

Bank rzadko może sprawdzić status transakcji w zewnętrznym systemie, zwłaszcza w wypadku przelewu międzynarodowego.

Nieudane transakcje i konieczność późniejszego uzgodnienia

Problemy w przepływie danych i różne standardy przesyłania informacji skutkują ręcznymi interwencjami i koniecznością późniejszego uzgadniania płatności.

Obciążenie ekonomiczne

Oprócz opłat transakcyjnych banki muszą uwzględniać wymogi dotyczące płatności i nakłady operacyjne.

Wyzwania związane z migracjami systemów

Wdrażanie nowych systemów bankowych i zarządzanie migracjami wymaga czasu i wysiłku. Skutkami są wysokie koszty i słaba obsługa klienta. Niezadowoleni klienci mogą przejść do konkurencji, która lepiej zaspokoi ich potrzeby.

Jak działają międzynarodowe przelewy pieniężne na blockchainie

System blockchain łączy różne podmioty, głównie w ramach jednej grupy lub współpracujących instytucji, które mogą działać w różnych krajach.

Gdy klient banku zażąda przelewu środków na konto w oddziale w innym kraju, bank tokenizuje środki oraz informację o płatności, a następnie przesyła token do systemu przyjmowania płatności w drugim odziale. Gdy drugi oddział potwierdzi, że środki mogą zostać przelane na rachunek docelowy, rozliczenie i rozrachunek są przeprowadzane niemal natychmiastowo, równolegle z publikacją w rozproszonym rejestrze.

Główne cechy

Decentralizacja

Rozwiązanie umożliwia bezpieczną wymianę wartości i informacji bezpośrednio między systemami uczestniczącymi w sieci blockchain. Nie istnieje centralny podmiot, który utrzymywałby główną kopię rejestru.

Brak pośredników

Systemy uczestniczą we współdzielonej sieci, korzystając z węzłów blockchain z przypisanymi im odpowiednimi rolami. W ramach transakcji aktywa reprezentujące wartość przelewu w walucie fiducjarnej oraz powiązane dane o płatności są przekazywane bezpośrednio z systemu wysyłającego do systemu odbiorczego.

Rozliczenia w czasie rzeczywistym

W każdym momencie status transakcji jest widoczny dla jej uczestników, co umożliwia jej śledzenie oraz prowadzenie rozliczeń i rozrachunków niemal w czasie rzeczywistym.

Zaprojektowany do działania w chmurze

System przelewów pieniężnych na blockchainie został zaprojektowany do działania w chmurze. Najlepszą wydajność dają wdrożenia w chmurze prywatnej lub publicznej. Możliwe są też opcje hybrydowe lub lokalne.

Skalowalność

Wraz ze wzrostem potrzeb kolejne systemy mogą dołączać do sieci bez zakłóceń jej funkcjonowania.

magnifying glass

Bezpieczeństwo

Kryptografia i szyfrowanie po stronie klienta umożliwiają pełną segregację danych uczestniczących podmiotów.

Zalety dla instytucji finansowych

Natychmiastowymi korzyściami dla banków są większa wydajność i lepsza obsługa klienta. Przelewy pieniężne na blockchainie:

Otwierają nowe możliwości biznesowe

dzięki natychmiastowym przekazom dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Pozwalają zaoszczędzić od 30 do 60 proc. na całkowitych kosztach transakcji

w zależności od przypadku użycia.

Eliminują potrzebę utrzymywania systemów zapasowych i awaryjnych

po obu stronach transakcji.

Zapewniają elastyczność

dodawania nowych systemów i zwiększania wydajności współdzielonej infrastruktury bez uszczerbku dla bezpieczeństwa lub poufności danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasz zespół pomoże rozwinąć Tobie własny projekt.