• Technologia

  Blockchain Billon to otwarta sieć, która nie znajduje się pod kontrolą jednego właściciela. Każdy może do niej dołączyć, ale niektórzy uczestnicy mają specjalne uprawnienia, gwarantujące zgodność z regulacjami i bezpieczeństwo. Nasz blockchain to najlepsza platforma do budowy zdecentralizowanych aplikacji.

2012

wersja 0.1

2017

wersja 2.0

2020

wersja 3.0

Prace nad protokołem blockchain następnej generacji zaczęły się w 2012 r. Od 2017 r. jest on dostępny komercyjnie. Wersja 2.0 umożliwiła zapisywanie w rozproszonym rejestrze regulowanych walut, istniejących do tej pory w formie monet, banknotów i przelewów bankowych. W sierpniu 2017 r. za zgodą brytyjskiego regulatora FCA zaczęliśmy wydawać funty zapisane na blockchainie. Obecna wersja umożliwia zapisywanie na blockchainie całych dokumentów. Rozwój naszego protokołu jest uzależniony od wymagań, jakie mają odbiorcy naszych rozwiązań. Billon kontroluje całość technologii: zarówno protokół oraz budowane na jego podstawie moduły biznesowe. Zakładamy publikację nowych wersji raz na rok, a mniejszych poprawek – w kwartalnych aktualizacjach.

Blockchain i DLT

Po wieloletniej pracy nad rozproszonymi bazami danych (ang. distributed ledger technology – DLT) i spotkaniach z naszymi klientami widzimy, że ta technologia może przynieść największe korzyści w działach backoffice i operacji finansowych. DLT jest szczególnie przydatne przy obsłudze małych kwot lub tam, gdzie musimy znać źródło i wykorzystanie środków finansowych (dla urzędu skarbowego, inwestorów, akcjonariuszy, lub audytorów). Transakcje rejestrowane w sieci blockchain są bezkosztowe, ponieważ nie przechodzą przez pośredników. Bezpieczeństwo dokumentów i danych przechowywanych na blockchainie przywraca klientom końcowym zaufanie do transakcji. To jest przyszłość rozwiązań IT.

Dlaczego teraz?

Firmy i konsumenci chcą korzystać z walut, którym ufają, i wymagają bezpieczeństwa swoich danych.

Uważamy, że technologia IT, na którą wydaje się 2,6 biliona dolarów rocznie, powinna być zgodna z przepisami, które chronią nas wszystkich.
Ale tak nie jest.

Świat potrzebuje takich firm technologicznych jak Billon.

Billon rozwinął początkowe założenia blockchaina, tworząc nowy protokół, przetwarzający narodowe waluty w zgodzie z istniejącymi przepisami. Jako pierwsi sprostaliśmy wyzwaniu stworzenia rozwiązania do masowych mikropłatności. Teraz możemy też zapisywać dokumenty i dane w strukturze blockchain.

Billon uwolnił prawdziwy potencjał technologii blockchain.
Oferujemy firmom wszystkie zalety rozproszonego rejestru bez wad kryptowalut.

Zalety blockchain/DLT


Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Eliminacja ryzyka masowego wycieku danych. Brak słabego miejsca wrażliwego na cyberatak


Blockchain to brak pośredników, czyli niższe koszty i lepsza komunikacja z klientami


Szybsze podejmowanie decyzji. Wszelkie dane – finansowe, sprzedażowe, logistyczne, czy administracyjne – są natychmiast dostępne.


Uproszczenie procesów biznesowych

Wyjątkowe cechy Billon


Pierwszy blockchain kodujący narodowe waluty w Polsce i Wielkiej Brytanii zgodnie z lokalnym prawem.


Wysoka wydajność umożliwia wdrożenia na masową skalę


Skraca obieg informacji, zapisując jednocześnie pieniądze, dane i tożsamość


Gotowe do wdrożenia moduły do zarządzania danymi

Wydajność energetyczna

Rozwiązaliśmy fundamentalny problem zużycia energii, dzięki czemu nasz blockchain nie wyczerpuje zasobów środowiska. Billon opracował własny kooperacyjny konsensus proof-of-stake, w którym użytkownicy bezpośrednio zatwierdzają transakcje. Z tego powodu nie potrzebujemy energochłonnej infrastruktury do kopania kryptowaluty (miningu). Dzięki temu ślad środowiskowy blockchaina Billon jest minimalny. Energię do jego działania zapewniają już działające urządzenia użytkowników.

NASZ ROZPROSZONY REJESTR

Skalowalna rozproszona architektura

Nasz rejestr tworzą węzły użytkowników, węzły biznesowe oraz węzły mennicze, uprawnione do zapisywania na blockchainie pieniądza elektronicznego. Rejestr nie jest zarządzany centralnie, ani nie posiada centralnego słabego punktu, wrażliwego na ataki. Sieć działa na zasadach samoorganizacji, gdzie każdy węzeł pomaga w utrzymaniu spójności danych.
Nasze oprogramowanie może działać na telefonach, komputerach, serwerach, a nawet urządzeniach IoT, oraz na wszystkich popularnych systemach operacyjnych: Android, Apple, Linux i Windows.
Rejestr korzysta z zasobów użytkowników końcowych, dlatego nasi klienci biznesowi nie są obciążeni koniecznością zapewnienia dodatkowej infrastruktury.

Wydajność

Rozwiązaliśmy problemy skalowalności i wydajności blockchaina, wprowadzając dwie duże innowacje. Zastąpiliśmy nieekonomiczny algorytm proof-of-work kooperacyjnym algorytmem proof-of-stake. Nasz protokół pozwala węzłom użytkowników korzystać z mocy obliczeniowej urządzeń użytkowników końcowych, zwiększając wydajność rejestru.
* Analogicznie do prawa Moore’a, wydajność naszego DLT podwaja się co 18 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że taka prawidłowość zostanie utrzymana w przeszłości.
Obecna wydajność pozwala na dokonanie 160 mln płatności dziennie.
Niezależne testy potwierdziły możliwość zapisu na blockchainie 5 mln dokumentów dziennie.

Wiele powiązanych blockchainów

Jesteśmy grafem blockchainów opartym o:
_Kooperacyjny konsensus
_Szyfrowanie po stronie klienta
_Indywidualny klucz dla każdego rekordu
_Rozproszoną kooperacyjną weryfikację transakcji

Nasz rejestr

Zapisuje on-chain każdy rodzaj danych: dokumenty, nagrania audio, obrazy rentgenowskie, czy pieniądze fiducjarne. Żadna informacja nie jest przechowywana poza blockchainem. Gwarantuje to prostotę użycia, wydajność i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Modularna platforma

Blockchainy pierwszej generacji były wyposażone tylko w niskopoziomowe konstrukty językowe.
Tworzenie aplikacji do rzeczywistych zastosowań było przez to niezwykle czasochłonne i drogie. Billon dostarcza wstępnie opracowane moduły, które mogą być dostosowane małym nakładem pracy do Twoich potrzeb.

NASZE MODUŁY

Wszystkie moduły są oparte o wspólną bibliotekę oprogramowania blockchain. Firmy mogą korzystać z węzłów biznesowych, a ich klienci – z węzłów użytkowników

Dane w rozproszonym rejestrze Billon są przechowywane w postaci sekwencji blockchain. Blockchain to typ bazy danych, w której dane zapisane są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy nowy blok zawiera zaszyfrowane odwołanie do poprzedniego, przez co nie ma możliwości zmiany treści bloku bez modyfikacji wszystkich po nim następujących. Transakcje dokonywane z użyciem technologii blockchain są więc praktycznie odporne na podrobienie, wiarygodne i nieodwracalne.

Blockchain jest często kojarzony z bitcoinem – znaną i kontrowersyjną kryptowalutą. Billon opracował ulepszoną architekturę blockchain, która działa na podobnej zasadzie, ale jest szybsza, lepiej skalowalna i używa regulowanych walut.

Billon dostarcza wszystkie składniki do tworzenia rozwiązań biznesowych na DLT, nawet przy niewielkim wkładzie IT klienta

 1. Platforma DLT

  W pełni regulowane i zabezpieczone pieniądze, dokumenty i tożsamość
 2. Moduły biznesowe

  Możliwe do zastosowania w każdym biznesie
 3. Szybkie dostosowanie UI

  Przystosowanie do wielu systemów operacyjnych, wielu urządzeń, aplikacji mobilnych i WWW
 4. Efekt: gotowe rozwiązania biznesowe:

  • Sieć płatności P2P dla e-commerce czy gamingu
  • Zawieranie umów na odległość z nowymi klientami
  • Inteligentna giełda energii, z fakturami i rozliczeniami obsługiwanymi jednym kliknięciem
  • I inne rozwiązania, których potrzebuje twoja firma