Dokumenty

ROZWIĄZANIA BLOCKCHAIN ELIMINUJĄCE PAPIER

Platforma firmy Billon do zarządzania dokumentami w rozproszonym rejestrze (DLT) umożliwia zdalne składanie oświadczeń woli, integrując procesy identyfikacji elektronicznej (IDV/KYC) i usługi zdalne oraz pozwalając na bezpieczną cyfrową wymianę informacji.

Mobile app - details
Billon documents on a monitor

Fundamentalne funkcje cyfrowego zarządzania dokumentami

Technologia blockchain zapewnia autentyczność, integralność, bezpieczeństwo i poufność niezmiennych dokumentów przy minimalnym poziomie ludzkiej ingerencji

creation

Stwórz

Sprawne tworzenie, skład i generowanie dokumentów

sending

Wyślij

Poufna i wiarygodna komunikacja biznesowa, obejmująca dokumenty publiczne i prywatne

cloud

Przechowaj

Bezpieczne przechowywanie niezmiennych danych i dokumentów w zdecentralizowanym repozytorium tworzonym przez strukturę blockchain

sign

Podpisz

Podpis elektroniczny powiązany z potwierdzoną tożsamością

sharing

Udostępnij

Bezpieczna wymiana danych z jednym źródłem prawdziwości informacji oraz weryfikacją jej pochodzenia, praw dostępu i wykorzystania

veryfication

Zweryfikuj

Weryfikacja on-line pochodzenia dokumentów oraz niezaprzeczalne potwierdzenie ich autentyczności

Model bezpieczeństwa zgodny
z przepisami UE o ochronie danych
i trwałym nośniku informacji

Billon stworzył nowe kompletne rozwiązanie do trwałej i niezawodnej publikacji dokumentów w rozproszonym rejestrze. Technologia ta zapewnia integralność i spójność informacji oraz wbudowaną pełną ścieżkę audytu.

Szyfrowanie po stronie klienta

Dowiedz się więcej

Billon zapewnia najwyższy poziom ochrony danych przez szyfrowanie poszczególnych ich fragmentów oraz pełną ścieżkę audytu. Każdy fragment danych jest zaszyfrowany osobnym unikalnym kluczem. Klienci mają więc pewność, że ich dokumenty są zapezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Wbudowana prywatność

Dowiedz się więcej

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

Protokół zgodny z RODO

Dowiedz się więcej

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

KYC i weryfikacja tożsamości

Dowiedz się więcej

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

Trwały nośnik informacji

Dowiedz się więcej

Zmiana lub zniszczenie opublikowanych dokumentów jest technicznie niemożliwe. Rozwiązanie zapewnia nieograniczony czasowo dostęp do dokumentów w niezmienionym kształcie.

Szyfrowanie po stronie klienta

Billon zapewnia najwyższy poziom ochrony danych przez szyfrowanie poszczególnych ich fragmentów oraz pełną ścieżkę audytu. Każdy fragment danych jest zaszyfrowany osobnym unikalnym kluczem. Klienci mają więc pewność, że ich dokumenty są zapezpieczone przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Wbudowana prywatność

Indywidualne klucze szyfrujące ograniczają dostęp do dokumentu tylko do upoważnionych podmiotów. Właściciel dokumentu sprawuje kontrolę nad tym, kto otrzymuje odszyfrowaną informację i może łatwo cofnąć dostęp. Instytucje przetwarzające dane nie mają dłużej nad nimi kontroli – trafia ona z powrotem w ręce ich właścicieli.

Protokół zgodny z RODO

Billon zastosował wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje ograniczony dostęp do kluczy szyfrujących oraz niezmienność zapisów. Zapewnia ono najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych osobowych i jednocześnie jest w pełni zgodne z “prawem do bycia zapomnianym”, wymaganym przez regulacje UE.

Procesy KYC i weryfikacji tożsamości

Zarządzanie tożsamością i jej weryfikacja na poziomie stosowanym przez banki.

Trwały nośnik informacji

Zmiana lub zniszczenie opublikowanych dokumentów jest technicznie niemożliwe. Rozwiązanie zapewnia nieograniczony czasowo dostęp do dokumentów w niezmienionym kształcie.

Korzyści z zarządzania dokumentami na blockchainie

cost reduction

Niższe
koszty

Oszczędź pieniądze, eliminując papierowy obieg dokumentów i nadmiarową infrastrukturę IT

security

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Zagwarantuj bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych, ogranicz ryzyko oszustwa oraz nielegalnego wykorzystania informacji, a przy tym zminimalizuj koszty administracji IT

trust

Budowa zaufania

Uwiarygodnij operacje biznesowe, zapewniając widoczność, śledzenie historii i pełną integralność danych