Świat przeszedł na tryb zdalny. Nasze rozwiązania pomogą Twojej firmie odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Podjęliśmy wszelkie środki, aby zapewnić ciągłość pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo nam, naszym klientom i bliskim.

Billon i COVID-19

Praca zdalna

Grupa Billon jako firma w pełni cyfrowa pracuje w 100% zdalnie.

Ciągłość działania

Osobą odpowiadającą za ciągłość działania firmy jest COO Robert Kałuża: robert.kaluza@billongroup.com

Polityka antykryzysowa

Firma przyjęła politykę zarządzania kryzysowego w sytuacji pandemii, jako załącznik do planu ciągłości działania.

Jaka jest stawka?

Firmy muszą przestawić się na cyfrowe technologie, aby działać dalej.

Niestety, w trybie pracy zdalnej firmy mają problemy z bezpiecznym i wydajnym zarządzaniem danymi i dokumentami oraz z zaufaną komunikacją biznesową z klientami.

Jak możemy pomóc

Billon zbudował platformę cyfrowej transformacji opartą na rozproszonym rejestrze (DLT). Pomagamy firmom przejść ze świata tradycyjnej gospodarki na pracę zdalną bez szkody dla ich przychodów.
Przyspieszamy wejście w cyfrową rzeczywistość i wdrożenia nowych cyfrowych projektów i usług.

Platforma DLT Billon umożliwia bezpieczne współdzielenie danych, zwiększając odporność biznesu i automatyzując procesy.

Technologia blockchain sprawia, że cyfrowa transformacja jest możliwa. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Umowy na blockchainie, ze zdalnym podpisem, potwierdzeniem doręczenia i onboardingiem zgodnym z KYC

Proces łączący cyfrowe doręczenie prawnie wiążących dokumentów oraz natychmiastowe płatności z automatycznym rozliczeniem.

Automatyczna certyfikacja ważnych dokumentów na potrzeby ładu korporacyjnego i Virtual Data Room

Weryfikacja pochodzenia, autentyczności i ważności dokumentów, z pełną ścieżką audytu eliminującą oszustwa i fałszerstwa.

Niezmienny i odporny na manipulację rejestr dokumentów, wspierający zarządzanie i współdzielenie danych

Większa przejrzystość i demokratyzacja danych, z możliwością ich udostępniania i wymiany między różnymi krajami bez ryzyka dla prywatności i bezpieczeństwa.

Bezpieczny system głosowania elektronicznego dla rządów i korporacji

Głosowanie jawne oraz tajne, gwarantujące ważność głosów przez rejestrację i zatwierdzenie cyfrowej tożsamości.

Bezpieczne i zgodne z regulacjami płatności cyfrowymi walutami

Szybkie i opłacalne transakcje (w tym międzynarodowe) bez udziału trzeciej strony.

Masowe wypłaty dla pracowników, współpracowników czy klientów

Szybkie płatności pozwalają na natychmiastową gratyfikację, zwiększają zaangażowanie odbiorców i pomagają zbudować z nimi lepsze relacje.

Obsługa płatności w aplikacjach mobilnych, e-commerce, czy darowiznach

Natychmiastowe i niskokosztowe transfery pieniężne od i do dowolnej liczby odbiorców.

Mikropłatności dla gamingu, streamingu i treści wideo

Szybkie płatności pozwalają na natychmiastową gratyfikację, zwiększają zaangażowanie odbiorców i pomagają zbudować z nimi lepsze relacje.

Kontakt