Udostępnij:

Posted: 16 kwietnia 2020

Platforma Blockchain BIK – trwały nośnik zaczyna skutecznie zastępować dotychczasową komunikację z klientami


Platforma Blockchain BIK umożliwia klientom polskich banków otrzymywanie zmian regulaminów produktowych drogą elektroniczną. Cyfrową komunikację z klientem zapewnia innowacyjna technologia blockchain, która gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz spełnia wymogi prawne trwałego nośnika informacji. Platforma Blockchain BIK to rozwiązanie opracowane przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, wykorzystujące technologię polsko-brytyjskiego fintechu, firmy Billon. 

Praktyczne zastosowanie Platformy Blockchain BIK jest już możliwe - z sukcesem wdrożono produkcyjnie rozwiązanie, dostępne dla klientów banków z wykorzystaniem technologii blockchain. Pewność transakcji, poufność, niezmienność i pełna audytowalność wszystkich operacji to cechy rozwiązania, z którego może korzystać zarówno bank, jak i jego klienci. 

Ważnym aspektem wyróżniającym Platformę Blockchain BIK jest ciągłość dostępu klienta banku do własnych dokumentów za pomocą Portalu BIK. Na portalu tym, zintegrowanym z technologią blockchain, bank udostępnia klientowi dokumenty do odczytu. Dla klienta oznacza to łatwy dostęp do wszystkich dokumentów w jednym miejscu, nawet po zakończeniu współpracy z bankiem.  

Technologię blockchain w rozwiązaniu BIK cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.  Dokumenty są rozpraszane do wielu miejsc przechowywania (węzłów sieci), a każdy dokument posiada swój unikalny adres. Te cechy rozwiązania gwarantują wysoką odporność na potencjalne awarie, a także brak możliwości niepożądanej ingerencji w przechowywane dokumenty. 

 „Faktem staje się uruchomienie pierwszego etapu rozwoju Platformy Blockchain BIK. Dziś jest to odpowiedź na wymagania regulatora i zautomatyzowanie procesów związanych z wysyłką dokumentów do klientów. Wierzę, że Platforma Blockchain BIK, w dobie wzrastającej liczby transakcji dokonywanych kanałem cyfrowym,  pociągnie za sobą kolejne implementacje naszego rozwiązania w instytucjach finansowych oraz w innych sektorach rynku w Polsce” - mówi  prezes zarządu BIK Mariusz Cholewa.

Platforma Blockchain BIK to synergia wieloletniego doświadczenia BIK w budowie rozwiązań dla całego sektora finansowego, zaawansowanej wiedzy informatycznej i autorskiego projektu firmy Billon, dostawcy nowoczesnej technologii. 

„Cieszymy się, że wspólna inicjatywa BIK i Billon, która wypłynęła z potrzeby regulacyjnej, materializuje się. Jestem przekonany, że zwłaszcza klienci odczują różnicę, docenią walory takie jak bezpieczeństwo i wygodę, jaką stwarza blockchain w zarządzaniu dokumentami. Z kolei sam bank czy jakakolwiek instytucja w przyszłości spoza sektora bankowego, poza znaczącym usprawnieniem procesu komunikacji z klientami, odczuje także realne korzyści biznesowe zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej” - mówi Wojtek Kostrzewa, prezes Grupy Billon.

Przewagą Platformy Blockchain BIK jest elastyczność architektury. Pozwala ona na zastosowanie sieci blockchainowej w ramach określonych sektorów, np. banków, firm ubezpieczeniowych, itp.  Oznacza to, że w kolejnym etapie Platforma Blockchain BIK może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, energetyczne, czy e-commerce. 

***

O technologii blockchain

Blockchain to specyficzny rodzaj bazy danych, gdzie informacje przechowywane są w formie rozproszonej. Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w postaci kolejnych bloków, a każdy z nich zawiera odnośnik kryptograficzny do bloku poprzedzającego. Dodatkowo, dzięki rozproszeniu dokumentów do wielu miejsc przechowywania (uczestników sieci), rozwiązanie gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych informacji. Te wszystkie cechy posiada Platforma Blockchain BIK, która wykorzystuje technologię blockchain firmy Billon. 

***

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Billon rozwinął początkowe założenia technologii blockchain, budując protokół, który jest niezwykle szybki, w pełni bezpieczny i gotowy do użycia w zgodzie z istniejącymi regulacjami. Opracowana technologia, początkowo stosowana do zapisu walut narodowych i mikropłatności, może też być użyta to zapisywania dokumentów i danych oraz zarządzania tożsamością w strukturze blockchain. Dzięki temu Billon ma wyjątkową możliwość zapewnienia wymiernych korzyści biznesowych bankom, firmom i zwykłym użytkownikom w regulowanym otoczeniu. Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego powstałego w Polsce. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii i w Polsce. W 2018 r. Billon wygrał największy światowy festiwal fintechowy w Singapurze organizowany przez singapurski bank centralny MAS, pokazując rozwiązanie do zerokosztowych mikropłatności opartych o blockchain. Więcej informacji na stronie www.billongroup.com  

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 147 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,4 mln firm, w tym o 841 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe.  Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego.

Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie. 

Udostępnij: