Udostępnij:

Posted: 25 kwietnia 2018

Polski Billon z licencją brytyjskiej FCA


Spółka Billon Financial Ltd, będąca spółką zależną brytyjskiej Billon Group Ltd, ponownie została zarejestrowana jako Small Electronic Money Institution (Mała Instytucja Pieniądza Elektronicznego) przez brytyjskie Financial Conduct Authority. Konieczność re-rejestracji związana była z wdrożeniem Dyrektywy Europejskiej tzw. PSD2 (Payment Services Directive 2), która miała na celu dostosowanie usług płatniczych do zmieniających się warunków zewnętrznych, szczególnie nowych technologii.

Proces re-rejestracji miał na celu m.in. potwierdzenie, że regulacje i procedury stosowane przez Billon Financial są zgodne z wymaganiami PSD2. Billon został zarejestrowany jako SEMI (Small E-Money Institution) jako jedna z dwóch firm wykorzystujących technologię blockchain i jako jedyna zapisująca w ten sposób regulowane waluty.

Pieniądz elektroniczny nie jest kryptowalutą, lecz cyfrową alternatywą dla gotówki, która umożliwia użytkownikom przechowywanie funduszy na karcie, telefonie lub za pośrednictwem Internetu w celu dokonywania transakcji płatniczych. Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon Group, mówi: Już 9 lat temu Parlament Europejski wydał dyrektywę dotyczącą e-pieniędzy, czyniąc je prawnym środkiem płatniczym. Cyfrowe pieniądze mogą być wydawane przez banki i inne instytucje finansowe, a używać ich można tak samo, jak gotówki i środków na rachunku bankowym. Nasz blockchain spełnia regulacyjne wymogi pieniądza elektronicznego, dlatego możemy na nim zapisywać waluty narodowe, ale nie kryptowaluty. To jest fundamentalna różnica.

Nasz blockchain spełnia regulacyjne wymogi pieniądza elektronicznego, dlatego możemy na nim zapisywać waluty narodowe, ale nie kryptowaluty.

Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon Group
System blockchain stworzony przez Billon oparty jest na zaawansowanej kryptografii oraz technologii rozproszonego rejestru (DLT). Technologia Billon jako jedyna na świecie umożliwia transakcje finansowe prawdziwymi pieniędzmi - złotówkami lub funtami brytyjskimi - oraz zapisywanie całych dokumentów bezpośrednio w sieci blockchain. Na podstawie tej technologii spółka buduje rozwiązania biznesowe upraszczające obieg pieniędzy i danych, od masowych wypłat przez mikropłatności, po przechowywanie wrażliwych dokumentów.

Billon w zgodzie z regulacjami UE umożliwia także transakcje w cyfrowych złotówkach. Architektura blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo płatności. Dodatkowo, system może mieć wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania anomalii, pozwalające na identyfikowanie i blokowanie w czasie rzeczywistym podejrzanych transakcji.

Rozwiązania Billon obsługują rynek alternatywnych płatności, szacowany do 2020 r. na 1,4 bln dolarów. Polska spółka z biurami w Warszawie i Londynie oferuje narzędzia do wypłaty nagród motywacyjnych, handlu online oraz dedykowane rozwiązania do obsługi dowolnych procesów biznesowych. W lutym Billon we współpracy z Microsoft rozpoczął pracę nad możliwością wykorzystania technologii blockchain w PGNiG. Zakres współpracy może objąć zarówno stworzenie platformy obsługi klienta indywidualnego, platformy do handlu gazem i energią, jak również płatności w systemach elektromobilności.

W grudniu 2017 r. w kilku polskich bankach przeprowadzono testy tzw. trwałego nośnika, stworzonego przez Billon, które były koordynowane przez Biuro Informacji Kredytowej. Celem tych działań było sprawdzenie kluczowej w tym przypadku możliwości tej technologii, a więc zapisu dokumentów bezpośrednio na blockchainie. Każdy bank może dysponować miejscem na przechowywanie 5 mln nowych dokumentów i zapis 41 bilionów bajtów w ciągu doby. Dzięki tej technologii bank jest w stanie obsłużyć ogromną liczbę dokumentów zapisywanych w krótkim czasie, nie obciążając przy tym swojej infrastruktury IT.

O Billon:

Billon stworzył technologię rozproszonego rejestru, która umożliwia nowy cyfrowy sposób wymiany pieniędzy i danych. Jej silnik, oparty na rewolucyjnej, skalowalnej i lekkiej architekturze blockchain, pozwala na zapisywanie i przetwarzanie regulowanych walut oraz dokumentów w bezpiecznej rozproszonej sieci oraz natychmiastowe i bezpośrednie płatności przy wyjątkowo niskich kosztach obsługi. Na podstawie tej technologii Billon buduje rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe we wszelkich obszarach zarządzania pieniędzmi i danymi, począwszy od masowych wypłat przez mikropłatności, skończywszy na repozytorium dokumentów. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego - brytyjskiego regulatora FCA (Urzędu ds. Postępowania Finansowego).

Billon powstał w 2012 r. i aktualnie w swoich biurach w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce zatrudnia ponad 100 osób. W 2017 r. firma otrzymała grant w wysokości 2 milionów euro na rozwój swojej technologii w największym programie badawczym Unii Europejskiej, Horizon 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.billongroup.com

Udostępnij: