Udostępnij:

Posted: 28 września 2020

Billon i IEEE publikują cyfrowe dyplomy młodych talentów na blockchainie


Mobilny robot mapujący technologię 3D, generator przepisów kucharskich, system meteorologiczny zrealizowany w koncepcji Internetu Rzeczy, osobiste urządzenie kontrolujące parametry życiowe - to tylko niektóre z pomysłów nagrodzonych w Konkursie Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE 2020, którego jednym ze sponsorów był Billon. Dyplomy zwycięzców zostaną opublikowane w sieci blockchain Billona, a uczestnicy konkursu otrzymają możliwość płatnych staży w firmie.

(Warszawa/Londyn, 15 września 2020 r.) Billon został sponsorem trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów uczelni technicznych, zorganizowanego przez Polską Sekcję IEEE - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego inżynierów, naukowców i studentów z całego świata. W 13 konkursach na 10 wydziałach 7 uczelni w Polsce zgłoszonych zostało 85 prac, reprezentujących takie kierunki, jak informatyka, bioinformatyka, automatyka i robotyka, telekomunikacja, elektronika, czy elektrotechnika. W konkursie wyłoniono laureatów reprezentujących takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Zwieńczeniem konkursu będzie wręczenie nagród podczas IEEE Day - wydarzenia online, organizowanego na wspomnianych uczelniach przez Polską Sekcję IEEE, planowanego na 29 września 2020.

- Konkurs Prac Dyplomowych Polskiej Sekcji IEEE to doskonały przykład wspierania innowacji technologicznych i doskonałości z korzyścią dla ludzkości, co stanowi misję IEEE. Konkurs Prac Dyplomowych to jednocześnie promocja współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz firmami, która od kilku lat stanowi jeden z głównych celów rozwoju Polski oraz Unii Europejskiej. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko prace ocenione na ocenę bardzo dobrą, a przyznawane wyróżnienia ułatwiają ścieżkę kariery w biznesie lub na uczelni. - mówi dr inż. Marcin Ziółek, Koordynator ds. współpracy z przemysłem PS IEEE.

- Oceniamy pomysł na realizację tematu, aktualność problemu, innowacyjność, możliwości wykorzystania w praktyce, a także jakość opracowania pracy dyplomowej. Dyplom Laureata stanowi wyraz najwyższego uznania i jest symbolem współpracy i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, przedstawicieli przemysłu oraz członków Polskiej Sekcji IEEE. - dodaje dr Katarzyna Wasielewska, Koordynator Konkursu.

Konwencja konkursu obejmuje udział przedstawicieli sponsorów, w tym Billona, w pracach komisji konkursowych. Za pomocą technologii opracowanej przez Billon cyfrowe kopie dyplomów laureatów konkursu zostaną opublikowane w sieci blockchain. Ponadto zwycięzcy, oprócz nagród ufundowanych przez pozostałych sponsorów (Intel, Samsung oraz Cisco), otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu w firmie. 

- Zapraszamy młodych informatyków i inżynierów do pracy nad innowacyjnymi, najnowocześniejszymi metodami kryptograficznymi i nad przełomową technologią rozproszonego rejestru. Mamy nadzieję, że najlepsi zostaną z nami na dłużej i będą brali dalszy udział w rozwoju stuprocentowo polskiej technologii, która ma potencjał, żeby zmienić cały świat płatności i wymiany danych - mówi Wojtek Kostrzewa, prezes Grupy Billon.

Konkurs Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 to pierwsze praktyczne wdrożenie rozwiązania Billona do publikowania cyfrowych dyplomów w sieci blockchain. Zapisanie całych dokumentów na blockchainie zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i daje gwarancję autentyczności przydatną w sytuacji, gdy ich odbiorcy będą chcieli udostępnić swój dyplom innym zainteresowanym podmiotom, na przykład przyszłym pracodawcom. 

- Konkurs pod egidą IEEE jest doskonałą okazją do współpracy środowiska naukowego i świata firm technologicznych, szczególnie ich działów badawczo-rozwojowych, takich jak Samsung R&D Institute Poland. Z naszej strony mamy okazję zobaczyć czym obecnie zajmują się studenci w ramach swoich badań na uczelni. Możemy, korzystając ze swojej wiedzy, recenzować najlepsze prace, a także wymieniać informacje ze środowiskiem akademickim. Dla nas bardzo cenne okazują się prace, które wpisują się w strategię naszej firmy. Potrafią być one uzupełnieniem wiedzy dla naszych pracowników. Dzięki konkursowi dostajemy dostęp do najzdolniejszych młodych inżynierów, z którymi łączą nas wspólne zainteresowania. Z drugiej strony autorzy prac dostają szansę, aby budować swoją wiedzę i doświadczenie w wybranych firmach - mówi Sebastian Rutka, Senior Manager & System Platform Group Leader w Samsung Electronics Polska.

Blockchain jako szyfrowana i rozproszona baza danych idealnie nadaje się do przechowywania w swojej strukturze wartościowych dokumentów, gwarantując ich autentyczność i zabezpieczając przed podrobieniem. Potencjał tej technologii został już dostrzeżony przez wiele prestiżowych uczelni na świecie, które opracowały pierwsze wdrożenia, wydając swoim absolwentom zapisane na blockchainie cyfrowe kopie dyplomów. Również na forum Unii Europejskiej - w raporcie opracowanym na zlecenie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej - uwierzytelnianie dokumentów zostało wskazane jako jedno z czterech najważniejszych zastosowań blockchaina.

Z opracowanej przez Billon technologii blockchain korzysta już Biuro Informacji Kredytowej, które oparło na niej Platformę Blockchain BIK, pozwalającą bankom na przesyłanie elektronicznych wersji dokumentów do klientów i wypełniającą regulacyjne wymogi trwałego nośnika. Kilka miesięcy temu polsko-brytyjski fintech ogłosił współpracę z Tauronem nad testowaniem zapisywania umów klientów w rozproszonym rejestrze w sieci blockchain. Billon od kilku lat współpracuje z polskim oddziałem Microsoft, który oferuje infrastrukturę chmurową Azure do hostowania węzłów blockchain i zapisywania dokumentów w rozproszonej sieci.

O Billonie:

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain, a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. 

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com.

O IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to największa na świecie profesjonalna organizacja techniczna zrzeszająca ponad 400 tysięcy członków, cieszącą się największym prestiżem w obszarze elektryki, elektroniki, automatyki, informatyki oraz dziedzin pokrewnych. Głównym celem IEEE jest wspieranie rozwoju innowacji technologicznych i doskonałości na rzecz ludzkości. Misją IEEE jest uzyskanie dużego znaczenia dla globalnej społeczności technicznej na całym świecie oraz powszechnego uznania za wkład technologii i specjalistów technicznych w poprawę warunków globalnych.

IEEE posiada 333 sekcji w 160 krajach zgrupowanych w 10 regionach. IEEE działa w obszarze 39 wyodrębnionych dziedzin naukowych i technicznych wydających 160 tytułów czasopism specjalistycznych o najwyższej randze naukowej i technicznej. IEEE posiada największą na świecie, wielomilionową bazę artykułów naukowych i technicznych stanowiących podstawę do rozwoju technologii na świecie. Każdego roku IEEE sponsoruje kilkanaście tysięcy konferencji naukowych, podejmuje działania do aktywacji studentów, absolwentów, kobiety, uczelnie i przemysł, nawiązuje współpracę pomiędzy instytucjami naukowymi, a firmami. IEEE to wreszcie tysiące norm, standardów oraz wypracowanych patentów, jak np. standardy sieci bezprzewodowych IEEE 802.11.

Polska Sekcja IEEE posiada ponad 1000 członków, każdego roku sponsoruje około 20 konferencji naukowych, wspiera studentów, absolwentów, kobiety oraz przemysł. Konkurs Prac Dyplomowych to doskonały przykład promocji młodych adeptów techniki przez PS IEEE przy jednoczesnym zawiązaniu współpracy pomiędzy przemysłem i nauką.

Udostępnij: