Udostępnij:

Posted: 18 czerwca 2020

Billon dzięki blockchainowi umożliwi powrót do pracy po pandemii


Fintech pracuje nad zapisaniem na blockchainie certyfikatów potwierdzających  możliwość powrotu do pracy i biur po pandemii COVID-19, gwarantując bezpieczeństwo danych oraz prywatność użytkowników.  Z początkiem czerwca Billon otrzymał dofinansowanie na rozwój projektu w Wielkiej Brytanii.

(Londyn / Warszawa, 18 czerwca 2020 r.) Spółka Billon Group Ltd. otrzymała grant w wysokości 50 tys. funtów w konkursie Fast Start Competition, zorganizowanym przez brytyjską agencję rządową Innovate UK, na stworzenie aplikacji obsługującej certyfikaty “powrotu do pracy” po pandemii COVID-19, zapisane w systemie blockchain, Fintech do końca sierpnia stworzy w pełni funkcjonalny prototyp rozwiązania do publikacji, udostępniania i weryfikacji dokumentów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie pracowników, minimalizujące ryzyko zarażenia, jak również - jeśli będzie to medycznie możliwe - ich odporność na COVID-19. Billon będzie  w tym czasie również testował rozwiązanie wspólnie z brytyjskimi partnerami, żeby później przygotować jego pełnoskalowe wdrożenie.

David Putts, Chief Growth Officer grupy Billon, komentuje: Billon chce pomóc w bezpiecznym odmrożeniu gospodarki. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, pozwoli firmom w Wielkiej Brytanii, a być może także w innym krajach, wrócić do pracy w biurach, dając gwarancję, że osoby tam pracujące zachowują się w sposób bezpieczny i nie są źródłem zarażenia. 

Rozwiązanie, nad którym pracuje Billon, rozwiązuje trzy kluczowe wyzwania stojące przed rządami i firmami, które chcą odmrozić gospodarkę, nie ryzykując wzrostu zarażeń: 

  • jak udowodnić, kto może bezpiecznie wrócić do pracy;
  • jak zapewnić prywatność informacji dotyczących stanu zdrowia i zdolności do pracy;
  • oraz jak udostępniać dokumenty bez użycia papieru i z ograniczeniem fizycznego kontaktu
Z rozwiązania Billon mogą korzystać instytucje publiczne, takie jak służba zdrowia, a także sektor prywatny, aby zapisywać w strukturze blockchain certyfikaty poświadczające możliwość powrotu do pracy biurowej -  na przykład stwierdzające, że pracownik ukończył specjalistyczne szkolenie lub ma potwierdzoną medycznie odporność na COVID-19. Posiadacze certyfikatów mogą bezpiecznie wrócić do pracy, a zatrudniające ich firmy będą miały pewność, że pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie lub testy i zabezpieczą się prawnie przed ewentualnymi pozwami. W przypadku zmiany standardów odporności lub wskazań medycznych, certyfikaty są natychmiast aktualizowane, pozwalając na weryfikację, kto w danym momencie może pracować w biurze.

Zapisanie zaszyfrowanych dokumentów w strukturze blockchain Billona zapewnia ich niezmienność oraz odporność na manipulację, a także zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Możliwość udostępnienia cyfrowych dokumentów bez potrzeby osobistego kontaktu zmniejsza obciążenia administracyjne i ułatwia powrót do pracy przy jednoczesnym zachowaniu społecznego dystansu. Szybka i zaufana weryfikacja zdolności osób do pracy jest również kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich, ograniczając rozprzestrzenianie się wirusa. 

Projekt Billona jest jednym z 800 wybranych do realizacji spośród ponad 8600 zgłoszeń do konkursu Fast Start Competition, uruchomionego w kwietniu przez brytyjską agencję ds. innowacyjności Innovate UK. Rząd brytyjski przyznał dofinansowanie firmom zajmującym się nowymi sposobami pracy i zapewnieniem ochrony  w takich branżach, jak usługi dostawcze, produkcja żywności, handel detaliczny i transport, a także wsparciem ludzi w wypadku domowej izolacji. Granty z puli wynoszącej aż 40 milionów funtów dostały m.in. takie projekty jak platforma szkoleniowa dla przyszłych chirurgów korzystająca z VR, czy platforma online dla producentów lokalnej żywności.

Dr Ian Campbell, dyrektor wykonawczy, Innovate UK, komentuje: Firmy z całej Wielkiej Brytanii szybko odpowiedziały na naszą inicjatywę, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy dzisiaj i w przyszłości. Pomysły, które otrzymaliśmy, mogą wywrzeć znaczący wpływ na społeczeństwo, poprawić życie osób, zwłaszcza w grupach znajdujących się w trudnej sytuacji, i umożliwić firmom sukces pomimo trudnych okoliczności.

Z zapisywania dokumentów w strukturze blockchain mogą też korzystać wystawcy innych świadectw zawodowych, edukacyjnych, dyplomów, licencji, czy zaświadczeń i innych dokumentów. W Polsce do firm i instytucji, które które stosują blockchain Billon do przechowywania i publikowania cennych dokumentów w sieci, należą już Biuro Informacji Kredytowej, Tauron, Syneriz oraz Polska Sekcja IEEE.

######################################################################## #####

O Billonie

Billon stworzył pierwszy system rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Jego architektura łączy transakcje realizowane w oparciu o walutę narodową, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Naszą misją jest uwolnienie potencjału DLT dla transformacji biznesu w regulowanym otoczeniu.

Billon rozwinął początkowe założenia technologii blockchain, tworząc nowy protokół, umożliwiający zapisywanie narodowych walut zgodnie z regulacjami. Jako pierwsi sprostaliśmy stworzeniu skalowalnego rozwiązania do mikropłatności. Teraz możemy również zapisywać dokumenty i dane w strukturze blockchain. Zaprojektowaliśmy nasz system DLT tak, żeby zapewnić wysoką wydajność i dostarczyć wymierne korzyści biznesowe w rozwiązaniach do zarządzania pieniędzmi, dokumentami oraz danymi i tożsamością.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu R&D powstałego w Polsce. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com.

Udostępnij: