Udostępnij:

Posted: 12 października 2020

Billon dołącza do grona czołowych europejskich firm blockchain, aby rozwijać cyfrowe euro


(Warszawa/Londyn, 13 października 2020 r.) Billon został członkiem Blockchain for Europe, organizacji zrzeszającej najważniejsze europejskie podmioty rozwijające technologię rozproszonego rejestru (DLT). Polsko-brytyjski fintech jest trzynastą firmą, która dołączyła do tej ekskluzywnej organizacji - poza Billonem jej członkami są m.in. twórcy coina do rozliczeń międzybankowych Ripple czy giełda kryptowalut Binance, . 

„Billon jest pionierem praktycznego wykorzystania technologii rozproszonego rejestru jako jedna z pierwszych firm w Europie, która tokenizuje walutę narodową na podstawie licencji pieniądza elektronicznego. Cieszymy się, że możemy skorzystać z tego wyjątkowego doświadczenia ”- powiedziała Maria Minaricova, przewodnicząca zarządu Blockchain for Europe.

W ramach prac Blockchain for Europe Billon wykorzysta swoje praktyczne doświadczenie wydawania e-pieniądza do analizy możliwego wprowadzenia do obiegu cyfrowego euro. Ponadto Billon razem z całą organizacją bierze udział w konsultacjach poświęconych proponowanemu rozporządzeniu UE w sprawie rynków aktywów kryptograficznych MiCA.

„Billon zaprojektował działający model obiegu pieniądza elektronicznego wykorzystujący DLT, który nie tylko różni się od rozwiązań stablecoinowych, ale także zapewnia zgodność z regulacjami. Podejście Billona do rozwiązań biznesowych wzbogaca nasze myślenie o tym, jak powinny wyglądać ważne ramy regulacyjne”- dodaje Robert Kopitsch, sekretarz generalny BC4EU.

„Mamy gotowe rozwiązanie i praktyczne doświadczenie w pokonywaniu wyzwań, przed którymi stoi branża blockchain” - komentuje David Putts, Chief Growth Officer grupy Billon. „Ponieważ europejscy i globalni interesariusze zaangażowani są w debatę na temat cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), wierzymy, że system rozproszonej cyfrowej gotówki Billon może być dla nich wzorem, jak przenieść walutę krajową na blockchain w sposób bezpieczny, wydajny i zgodny z przepisami”. 

Celem Blockchain for Europe jest edukacja europejskich decydentów na temat możliwości technologii rozproszonego rejestru oraz wpływ na regulacje tak, aby sprzyjały one innowacyjności. W skład rady doradców tej organizacji wchodzi m.in. były polski europoseł i minister Michał Boni oraz Agata Ferreira, wykładowczyni na Politechnice Warszawskiej.

„Technologia często rozwija się szybciej niż regulacje, tworząc wyzwanie dla utrzymywanych standardów” - mówi Wojtek Kostrzewa, prezes grupy Billon. „Decydenci często nie są świadomi, w których obszarach można zastosować DLT zgodnie z regulacjami, a gdzie konieczna jest dalsza dyskusja. Dlatego taka organizacja, jak Blockchain for Europe, jest potrzebna, aby zapewnić niezbędne relacje między europejskimi regulatorami a społecznością innowacyjnych firm blockchainowych”.

Billon jest również członkiem INATBA - International Association of Trusted Blockchain Applications. Ta powołana pod auspicjami Komisji Europejskiej organizacja zrzesza ponad 150 członków pracujących nad standardami zarządzania i regulacji technologii blockchain i rozproszonego rejestru, które mają ułatwić jej masowe wdrożenia w UE i poza jej granicami.

O Billonie

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain, a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. 

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com.

O Blockchain for Europe

Blockchain for Europe to organizacja zrzeszająca czołowe podmioty z branży blockchain działające na terenie Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczymy w debacie poświęconej regulacjom tej technologii, wspierając europejskich decydentów w dążeniu do jej sukcesu. Blockchain for Europe ściśle współpracuje z krajowymi, regionalnymi i światowymi podmiotami - zarówno na poziomie politycznym, jak i biznesowym - wspierając działania promocyjne i edukacyjne poświęcone technologii technologii blockchain.


Udostępnij: