Udostępnij:

Posted: 7 listopada 2017

Billon z kolejnym dofinansowaniem na 4,5 mln zł


Polski start-up Billon, który stworzył przełomowy system natychmiastowych płatności walutami narodowymi oparty o technologię blockchain otrzymał prawie 4,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój. Otrzymane pieniądze firma planuje przeznaczyć na rozwój technologiczny swojego systemu.

Billon to firma, która pierwsza na świecie opracowała system obsługi płatności pieniądzem elektronicznym opartym o blockchain, przeznaczonym do realizacji szybkich mikropłatności. Firma otrzymała dofinansowanie od NCBiR na rozwój tego rozwiązania dla klientów niepełnoletnich, w szczególności do wykorzystania w grach oraz innych rodzajach wydawnictw cyfrowych, a więc tam, gdzie celowe może być wprowadzenie płatności o bardzo małej wartości – gdzie kwoty będą liczone w pojedynczych groszach, eurocentach, pensach czy innych walutach narodowych. Dotychczasowe rozwiązania płatnicze nie umożliwiają płatności o tak niskiej wartości, ponieważ koszt technologiczny ich obsługi znacząco przewyższa wartość transakcji, czyniąc je nieopłacalnymi.

- Istotną cechą planowanego systemu płatności będzie wysoki poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych przechowywanych w chmurze publicznej. Aby go osiągnąć technologia opracowana w ramach projektu będzie wykorzystywać najnowsze metody kryptograficzne, autorskie metody zabezpieczeń kluczy prywatnych oraz autorskie sposoby przechowywania danych. Planujemy również wprowadzić zautomatyzowane umowy pomiędzy stronami zapisując w naszym blockchainie znane już z innych systemów, ale szybsze i lepiej działające smart contracts. W wyniku prac powstanie prototypowe rozwiązanie informatyczne zintegrowane z systemem płatności działającym w chmurze oraz przetestowane w warunkach rzeczywistych. - mówi  Andrzej Horoszczak, założyciel i prezes firmy.

Planujemy wprowadzić zautomatyzowane umowy pomiędzy stronami, zapisując w naszym blockchainie znane już z innych systemów, ale szybsze i lepiej działające smart contracts.

Andrzej Horoszczak, założyciel i prezes Billon
Przed firmą są dwa duże wyzwania. Po pierwsze Billon planuje wprowadzić do swoich rozwiązań escrow (zaszyfrowany rachunek powierniczy do prowadzenia transakcji, gdy jedna strona jest offline) Po drugie chce unowocześnić smart contracts, oparte o blockchain stosunki prawne, które są automatycznie tworzone, monitorowane i egzekwowane bez konieczności korzystania z pośredników, jak np. notariusze czy kancelarie prawne. Z tego właśnie powodu chce zatrudnić więcej osób i nawiązać współpracę ze szkołami wyższymi. Biznesowym celem firmy jest dalszy rozwój platformy do gamingu, dla osób nastoletnich, które nie posiadają konta bankowego ze względu na wymogi prawne.

To już drugie dofinansowanie Billon z NCBiR. Wcześniej firma otrzymała 150 tys.zł w ramach programu GO_GLOBAL na przygotowanie strategii ekspansji międzynarodowej. Ostatnio Billon otrzymał także 100 tysięcy dolarów z funduszu dla startupów Fintech 71, które przeznaczy na rozwój swoich rozwiązań w USA. Wśród innych dotychczasowych grantów, Billon otrzymał m.in. 2 miliony euro z prestiżowego programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 za rewolucyjny potencjał wykorzystania technologii dla bezpośrednich płatności.

O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstało w 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania była pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

O Billon

Billon to firma technologiczna, która zmienia podstawy funkcjonowania pieniędzy i sposobu, w jaki krążą po świecie. Stworzyliśmy rewolucyjny system natychmiastowych płatności oparty na zaawansowanej kryptografii oraz technologii rozproszonego rejestru (DLT). Nasze rozwiązania obsługują waluty narodowe, są zgodne z regulacjami finansowymi i znoszą bariery czasu i odległości. To technologia, która zaspokaja ludzkie potrzeby w epoce cyfrowej.

Rozwiązania Billon obsługują rynek alternatywnych płatności, szacowany do 2020 r. na 1,4 bln dolarów. Oferujemy narzędzia do wypłaty nagród  motywacyjnych, handlu online oraz dedykowane rozwiązania do obsługi dowolnych procesów biznesowych. Posiadamy licencję FCA na wydawanie pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii. Mamy biura w Warszawie i Londynie.

www.billongroup.com


Udostępnij: