Udostępnij:

Posted: 18 maja 2020

Billon i Raiffeisen Bank International przenoszą narodowe waluty na blockchain


Polsko-brytyjski fintech i austriacki bank zaczynają pracę nad platformą tokenizacyjną, obsługującą przelewy pieniężne w czasie rzeczywistym w sieci blockchain. Platforma zostanie testowo udostępniona pierwszym klientom Raiffeisena w ramach pilotażu trwającego do końca roku. Wdrożenie platformy może poprawić zarządzanie płynnością, poprawić szybkość i dostępność transferów międzynarodowych oraz umożliwić nowe procesy biznesowe.

(Londyn / Warszawa, 18 maja 2020 r.) Billon i Raiffeisen Bank International (RBI) rozpoczynają pilotaż platformy tokenizacyjnej, który obejmie wybranych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych banków grupy RBI. Platforma będzie oparta o tokenizację walut narodowych za pomocą technologii blockchain Billona, ​​pomyślnie przetestowanej podczas programu akceleracyjnego RBI, Elevator Lab. Pilot ma zostać przygotowany i przeprowadzony do końca 2020 r. 

Wojtek Kostrzewa, prezes grupy Billon, komentuje: Raiffeisen Bank International jako duży międzynarodowy bank jest partnerem, na współpracy z którym zależało nam od początku istnienia firmy. Widząc motywację Raiffeisena do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz zaangażowanie w programie Elevator Lab, jestem przekonany, że wspólna praca nad platformą tokenizacyjną przyniesie dużo wymiernych korzyści naszym obu firmom. 

Tokenizacja walut narodowych przez Raiffeisena wpisuje się w światowy trend działań banków komercyjnych i centralnych, które pracują nad nowymi architekturami blockchainowymi zgodnymi z regulacjami dotyczącymi płatności i wymiany danych. Jeśli pilot zakończy się powodzeniem, platforma może zostać wdrożona w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których działają banki z grupy RBI. To jeden z elementów strategii Raiffeisena, której celem jest osiągnięcie do 2025 r. pozycji najbardziej zaawansowanego technologicznie banku w tym regionie Europy.

Stefan Andjelic, Blockchain Hub Lead w Raiffeisen Bank International, komentuje:Billon to doskonały przykład fintechu, który rozumie, jak dostosować blockchain do potrzeb banków i ich klientów. Szczególnie dzisiaj, w sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, banki muszą współpracować z fintechami, aby szybciej wprowadzać innowacje i pomagać klientom w przetwarzaniu płatności i utrzymaniu płynności. ”

Billon opracował platformę tokenizacyjnąi, początkowo pod nazwą RBI Coin, podczas programu akceleracyjnego Elevator Lab zakończonego w marcu 2020 r. Rozwiązanie zapewnia większą szybkość transferów pieniężnych i pewność statusu płatności, a także zmniejszenie liczby wyjątków i skarg klientów w porównaniu z dotychczasową technologią. Dla zapewnienia przejrzystości w ramach jednej transakcji oprócz pieniądza elektronicznego mogą być przesyłane dodatkowe dokumenty lub dane, takie jak faktury lub potwierdzenie źródła funduszy. Raiffeisen oszacuje dokładne korzyści na końcu projektu pilotażowego, ale Billon spodziewa się, że dzięki platformie tokenizacyjnej bank może poprawić jakość obsługi klienta, zróżnicować ofertę i zwiększyć efektywność procesów.

O Billon

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain, a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. 

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com.

O RBI

Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Banki zależne grupy RBI działają w 13 rynkach regionu. Ponadto w skład grupy wchodzą inni dostawcy usług finansowych, na przykład leasingu, zarządzania aktywami lub fuzji i przejęć. Około 47 000 pracowników obsługuje około 16,7 miliona klientów za pośrednictwem ok. 2000 punktów biznesowych, z których zdecydowanie największa część działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje RBI są notowane na wiedeńskiej giełdzie. 

Więcej informacji na stronie rbinternational.com.

Udostępnij: