BIK stworzył platformę do cyfrowego zarządzania
i dystrybucji dokumentów opartą na blockchainie Billon

ołówek i linijkaProblem

BIK pracował nad rozwiązaniem sektorowym dla polskiej bankowości, które mogłoby zastąpić kosztowną dystrybucję dokumentów bankowych na papierze lub na płytach CD. Nowe rozwiązanie miało umożliwić w pełni cyfrową komunikację banków z klientami, zapewnić niezmienność i autentyczność przesyłanych dokumentów oraz spełniać wymogi trwałego nośnika informacji.

Rozwiązanie musiało umożliwić bezpieczną i efektywną kosztowo cyfrową dystrybucję zarówno dokumentów publicznych, takich jak regulaminy czy tabele opłat i prowizji, jak również dokumentów spersonalizowanych: umów kredytowych, czy wyciągów bankowych. Efektem prac jest Platforma Blockchain BIK, która może być wykorzystana nie tylko w sektorze bankowym, ale przez dowolną instytucję, która chce udostępniać dokumenty w bezpieczny cyfrowy sposób.

miejsce

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

lokal

ROZWIĄZANIE UNIWERSALNE

etykieta

Platforma Blockchain BIK

żarówkaInnowacyjna technologia

Opierając się na technologii blockchain Billona, BIK stworzył Platformę Blockchain BIK – unikalne rozwiązanie trwałego nośnika informacji. Platforma Blockchain BIK to kompletne rozwiązanie technologiczne pozwalające na bezpieczną
i nieodwołalną publikację dokumentów w rozproszonym rejestrze.

Dzięki wykorzystaniu Platformy Blockchain BIK firmy mogą szybciej i łatwiej przekazywać klientom takie dokumenty,
jak tabele opłat i prowizji, wyciągi bankowe, czy umowy kredytowe. Odbiorcy dokumentów mają do nich stały dostęp
za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Platforma Blockchain BIK jest zintegrowana z Portalem Korporacyjnym BIK, dzięki czemu klienci BIK mogą łatwo zacząć z niej korzystać.

lupaWyjątkowość Platformy Blockchain BIK

dokument

Odpowiedź na wyzwania związane z cyfrową dystrybucją ważnych dokumentów

W przeciwieństwie do innych systemów
i rozwiązań blockchain, Platforma Blockchain BIK zapisuje kompletne dokumenty
w strukturze blockchain jako zaszyfrowane fragmenty danych i stosuje szyfrowanie
po stronie klienta. Te funkcjonalności zapewniają bezpieczeństwo przekazywanych informacji i pełną zgodność z regulacjami. ​​​​​​​

koło zębate i strzałki

Rozwiązanie spełnia kluczowe wymogi trwałego nośnika informacji, gwarantując:

 • Integralność i niezmienność dokumentów przechowywanych w rozproszonym rejestrze;
 • Stały dostęp klientów do dokumentów;
 • Niemożliwość ograniczenia dostępu do dokumentów przez instytucję ją wydającą;
 • Poufność przesłanych dokumentów;
 • Pełną ścieżkę audytu.

cudzysłów„Współpraca BIK z firmą Billon ma charakter długofalowy. Wierzymy, że wykorzystanie technologii blockchain, opracowanej wedle wspólnych innowacyjnych założeń, pomoże sektorowi finansowemu zoptymalizować
i unowocześnić efektywną komunikację z klientem.
Nasze rozwiązanie będzie można wykorzystać także do realizacji innych usług, m.in. elektronicznego doręczenia z aktywnym potwierdzeniem oraz zdalnego zawierania umów online. Istotne jest również to, że rozwiązanie spełnia wymogi prawne trwałego nośnika informacji, jak również wymogi RODO.”

Mariusz CholewaMariusz Cholewa,
Prezes Zarządu BIK
trwały nośnik BIK na monitorze

koła zębateJak to działa

okno z lewym panelem bocznym

Platforma Blockchain BIK oferuje następujące kluczowe funkcjonalności:

 • publikację dokumentów;
 • przechowywanie i dystrybucję dokumentów;
 • zapisywanie kompletnych dokumentów oraz metadanych w całości w rozproszonym rejestrze.

Rozwiązanie umożliwia również podpisywanie dokumentów i metadanych podpisem elektronicznym.

klucz w okręgu

Dokumenty publikowane są w formacie PDF, umożliwiającym dodanie do pliku metadanych.

Proces publikacji dokumentów i ich odczytu przez klientów jest przedstawiony na poniższym schemacie.

przesuń w prawostrzałka

a diagram of document publishing and retrieval
schemat publikacji i odczytu dokumentu

BIK opracował dedykowany interfejs WWW dla swoich klientów, umożliwiający dostęp do systemu i publikację dokumentów w strukturze blockchain. Użytkownicy końcowi mogą odczytać przesłane dokumenty, wchodząc na specjalną stronę internetową (e-dokumenty.bik.pl).

koła zębatePublikacja dokumentów prywatnych

trwały nośnik BIK na monitorze

Proces odczytu spersonalizowanych i zaszyfrowanych dokumentów jest prosty i intuicyjny.

dokument tekstowy, bank i niebieska strzałka w prawo

Krok 1.

Firma publikuje dokument
na Platformie Blockchain BIK, używając interfejsu WWW

smartfon, niebieska strzałka w prawo i komunikator na monitorze

Krok 2.

Klient firmy dostaje wiadomość email o opublikowaniu dokumentu, a osobną drogą poprzez email
i SMS klucz deszyfrujący umożliwiający jego odczyt

dokument tekstowy, strzałki i kod

Krok 3.

Klient wchodzi na stronę
e-dokumenty.bik.pl, gdzie może odczytać dokument, podając jego unikalny adres blockchain
oraz klucz deszyfrujący

W kolejnej fazie rozwoju rozwiązanie może zostać rozszerzone o dalsze funkcjonalności, takie jak zdalny podpis i aktywne doręczenie dokumentu. Elastyczna architektura umożliwia tworzenie dedykowanych sieci blockchain dla innych sektorów: telekomunikacji, ubezpieczeń itp.

gwiazdaRezultaty

zaakceptowany dokument tekstowy ze strzałkami

Poprawa jakości dostarczania informacji klientom

 • Skuteczne spełnienie wymogów regulacyjnych
 • Lepsza obsługa klienta
 • Automatyczny i w pełni cyfrowy proces dystrybucji zwiększający satysfakcję klienta
koło zębate i strzałki

Uproszczenie procesów biznesowych

 • Kompletne rozwiązanie dla cyfrowych relacji umownych stanowi krok naprzód w budowie w pełni cyfrowej komunikacji z klientami.
tarcza

Najlepszy model architektury bezpieczeństwa

 • Przechowywanie kompletnych dokumentów w rozproszonej postaci w strukturze blockchain
  i zastosowanie szyfrowania po stronie klienta zapewnia maksymalny poziom prywatności
  i bezpieczeństwa wrażliwych danych osobowych.
uścisk dłoni w okręgu

Rozszerzenie katalogu produktów BIK

 • Tworząc rozwiązanie zgodne z wymogami trwałego nośnika informacji i RODO, BIK wprowadził do swojej oferty nową atrakcyjną propozycję, z której może skorzystać zarówno sektor finansowy, jak też inne branże biznesu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, jak możesz dopasować Platformę Blockchain BIK do swoich potrzeb