Career

We’re looking for bright, energetic and motivated people to help us leverage technology to solve business problems.

 • Develop unique source code and software for real-life business solutions implementation

 • Be a part of the team to create a TOP SECRET world class distributed ledger technology.

Szczęśliwy człowiek

Do what you love.

Join our Billon family and unleash the capabilities of blockchain technologies with us!

Culture

 • We are a TEAM where everyone can share their thoughts freely. We love innovations. There is never such a thing as a bad idea. We listen to you and test your ideas so that you can see the real impact of your work at Billon.

 • With flat and agile organisation structure, you will be in the heart of all operations and decisions.

Work…

 • WORK at the unique company that creates tech solutions as well as owns the source code.

 • WORK to implement world class distributed ledger algorithms protected by patents.

 • WORK with experts in C++ , DLT and cryptography designs.

 • WORK, DESIGN AND BUILD breakthrough blockchain solutions in fintech

Jacek Figuła i pracownice

Vacancies

iOS developer

Wymagania:
 • Przynajmniej rok doświadczenia w tworzeniu aplikacji na platformę iOS

 • Znajomość Swift 4+

 • Znajomość CocoaPods, Carthage

 • Znajomość systemu kontroli wersji GIT

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną

Mile widzianie:
 • Umiejętność pisania czystego i czytelnego kodu

 • Zdolności w pracy nad UI/UX

 • Znajomość Objective-C

 • Znajomość założeń metodyk zwinnych

Zadania:
 • Czynny udział w projektowaniu aplikacji

 • Implementacja nowych funkcjonalności

 • Utrzymywanie i rozwój istniejącego kodu

Oferujemy:
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

 • Pracę w unikatowej firmie z branży fintech, opracowującej przełomowe rozwiązania oparte na technologii blockchain

 • Pracę w biurze w centrum Warszawy (al. Jana Pawła II 29)

 • Praca w młodym i dynamicznym zespole

 • Pracę w firmie, gdzie decyzje zapadają w naszej siedzibie w Warszawie

C++ 14/C++17 Programmer

Będziesz pracować:
 • W unikatowej na rynku polskim firmie programistycznej, posiadającej w całości zarówno rozwiązania technologiczne, jak i kod źródłowy

 • Nad implementacją światowej klasy algorytmów w aplikacji rozproszonej

 • W grupie specjalistów o ponadprzeciętnej znajomości języka C++ oraz z doświadczeniem projektowania zaawansowanych kryptograficznie systemów rozproszonych

 • W firmie, gdzie procesy decyzyjne zapadają w naszej siedzibie w Warszawie

 • Nad przełomowymi rozwiązaniami w branży fintech z zastosowaniem blockchain

 • W grupie, gdzie opracowywane są algorytmy zgłaszane do patentowania przez naszą firmę

Będziesz zajmować się:
 • Projektowaniem i implementacją nowych funkcjonalności

 • Utrzymywaniem i rozwojem istniejącego kodu

 • Pisaniem testów jednostkowych i integracyjnych z wykorzystaniem biblioteki gtest

Wymagamy:
 • Znajomości języka C++17, C++14

 • Znajomości bibliotek stl i biblioteki boost

 • Umiejętności pisania czystego i czytelnego kodu

 • Znajomości wykorzystania repozytoriów kodu, preferowane: Git, Bazaar

 • Umiejętności szybkiego uczenia się i pracy w zespole

 • Znajomości języka angielskiego

 • Minimalna liczba godzin w tygodniu – 30h

Dodatkowe atuty:
 • Umiejętność debugowania aplikacji

 • Umiejętność budowania aplikacji za pomocą cmake

 • Umiejętność programowania wielowątkowego

 • Rozumienie potrzeby continuous Integration (CI) w rozwoju oprogramowania

 • Wiedza z zakresu komunikacji sieciowej lub systemów rozproszonych

 • Znajomość innych języków programowania (Bash, Python etc.)

 • Znajomość systemu Android

Java developer

Wymagania:
 • Dobra znajomość zagadnień Programowania Obiektowego w Java 8 i wzorców projektowych

 • Doświadczenie w wykorzystywaniu takich technologii jak: JEE, JPA, EJB lub Spring, SOAP/REST, Hibernate, Maven

 • System kontroli wersji GIT

 • Znajomość serwerów aplikacyjnych RedHat JBoss/Wildfly

 • Praktyczna znajomość systemów Unix oraz podstawowych protokołów sieciowych

 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, Oracle)

 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną

Zadania:
 • Rozwój oraz utrzymanie aplikacji integrujących zewnętrzne systemy

 • Czynny udział w projektowaniu aplikacji

 • Analiza i usuwanie błędów w kodzie

 • Tworzenie testów jednostkowych i integracyjnych oraz dokumentacji technicznej

 • Instalacja oraz konfigurowanie serwerów aplikacyjnych i baz danych

Oferujemy:
 • Uczestnictwo w strategicznych projektach firmy

 • Możliwość poznawania nowych rozwiązań informatycznych opartych o technologię BlockChain

 • Pracę w biurze w centrum Warszawy (Al. Jana Pawła II 29)

 • Pracę w młodym oraz dynamicznym zespole

 • Pakiet FitProfit

Location

 • Downtown Warsaw

 • Metro 5 min walk (Rondo ONZ)

Contact form

There is no open position for you? Leave your CV and we will contact you once there is a vacancy